Ανακοινώσεις


Θέρμανση με αγροτική βιομάζα: υλοποίηση προγράμματος από το ΙΝΑΣΟ – ΠΑΣΕΓΕΣ

Το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ σε συνεργασία με το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και άλλων ευρωπαίων εταίρων (13 οργανισμούς από 9 Ευρωπαϊκές χώρες), υλοποιούν ένα νέο ευρωπαϊκό έργο, το AgroBioHeat,  για την προώθηση της θέρμανσης με αγροτική βιομάζα στην Ευρώπη, που  επιδιώκει να αποτελέσει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα για την υπερνίκηση εμποδίων και την ενίσχυση της αγοράς τεχνολογικών λύσεων θέρμανσης βασισμένων στην αγροτική βιομάζα.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ανακοινώσεις


Σπάνιες Φυλές: Τροποποιήσεις-Μεταβιβάσεις

Κάθε ενταγμένη στη Δράση 10.1.09 «Διατήρηση απειλούμενων αυτόχθονων φυλών αγροτικών ζώων» πράξη δύναται να τροποποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 της αριθ. 401/48520/29-03-2018 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 1226)

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμές 2,8 εκατ. ευρώ σε 639 δικαιούχους

Από τις 28/01/2019 έως τις 29/01/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 2.841.598,49 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Αιτωλοακαρνανία: Συνεχίζονται οι πληρωμές βιολογικής κτηνοτροφίας

Η νέα πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εξέταση των ενστάσεων και μετά από νέους διασταυρωτικούς ελέγχους που πραγματοποίησε ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε..

Διαβάστε περισσότερα

Το ΙΝΑΣΟ – ΠΑΣΕΓΕΣ στη Zootrechnia 2019

Το ΙΝΑΣΟ-ΠΑΣΕΓΕΣ συμμετέχει στη Διεθνή Έκθεση στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της ZOOTECHNIA 2019 με δικό της Περίπτερο (Περίπτερο 7 Stand 24).

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#