Ανακοινώσεις


Η στήριξη των ΑΠΕ δεν θα επιβαρύνει καταναλωτές και επιχειρήσεις

Δίκαιη λύση για τη στήριξη της αγοράς ΑΠΕ, η οποία όμως θα λαμβάνει υπόψη τόσο τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορωνοϊού, όσο και τις χρόνιες στρεβλώσεις της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα προκύψει μετά από ουσιαστικό διάλογο με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (βιομηχανία, προμηθευτές, αγορά ΑΠΕ) θα δοθεί έως το τέλος του έτους.

Διέξοδος για τους διήμερους αποσταγματοποιούς

Άδεια απόσταξης στεμφύλων στους αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων, αλλά μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Διαχείριση της μεταλιγνιτικής εποχής

Απολιγνιτοποίηση: Απόψεις και Θέσεις της Επιτροπής Ενέργειας της Ακαδημίας Αθηνών.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#