Ανακοινώσεις


Βιολογικές Καλλιέργειες: υποβολή παραστατικών ειδικών διατάξεων

Ενημερώνονται οι ενταγμένοι παραγωγοί στο πλαίσιο του Μέτρου 11 «Βιολογικές καλλιέργειες» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020, ότι έχει ενεργοποιηθεί στο πληροφοριακό σύστημα που υποστηρίζει το Μέτρο η διαδικασία καταχώρησης των παραστατικών ειδικών διατάξεων.

Διαβάστε περισσότερα

Στις Βρυξέλλες το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα

Tο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ), το πρώτο εγχείρημα μακρόπνοου ενεργειακού σχεδιασμού στην Ελλάδα, ολοκλήρωσε το κύκλο της διαβούλευσης και στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο και του χρονοδιαγράμματος που προέβλεπε την υποβολή έως το τέλος Ιανουαρίου.

Διαβάστε περισσότερα

937.000 ευρώ σε 126 παραγωγούς

Οι πληρωμές αφορούν σε διάφορες δράσεις και μέτρα του ΠΑΑ, όπως, βιολογική γεωργία και βιολογική κτηνοτροφία, δασώσεις,  αμειψισπορά, νιτρορύπανση, προώθηση προϊόντων σε τρίτες χώρες κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα

Συνδεδεμένη ρυζιού: λήξη της καταχώρησης παράδοσης ποσοτήτων

Έως την Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019, καλούνται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να ολοκληρώσουν εμπρόθεσμα την υποβολή των απαιτούμενων στοιχείων.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#