Ανακοινώσεις


Δείκτες αμοιβής συντελεστών παραγωγής στη γεωργία – κτηνοτροφία

Ο Γενικός Δείκτης για το έτος 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του έτους 2018, παρουσίασε αύξηση 2,7% έναντι αύξησης 0,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018.

Ετοιμότητα για την αντιμετώπιση της XYLELLA

Στην μάχη για την προστασία της ελιάς από κοινού οι Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδος, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου, και Ηπείρου.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομία και ασφάλεια από τη συγκέντρωση όλων των συστημάτων στο G-Cloud

Σημαντικό όφελος προκύπτει από τη συγκέντρωση των κεντρικών εφαρμογών και πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου στις κεντρικές υποδομές Κυβερνητικού Νέφους (G-Cloud) που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Διαβάστε περισσότερα

Υποβολή ενστάσεων για τους ανθοπαραγωγούς

Οι παραγωγοί που είτε δεν έλαβαν, είτε έλαβαν μειωμένο ποσό άμεσης επιχορήγησης μέσω κρατικών ενισχύσεων στον τομέα της παραγωγής Ανθέων λόγω μη επιλεξιμότητας των δηλούμενων αγροτεμαχίων, δύνανται να υποβάλλουν ένσταση για επανέλεγχο.

Διαβάστε περισσότερα

AUTHENTIC OLIVE-NET: ανάρτηση προσωρινού πίνακα βαθμολογίας προσόντων

Ο κύριος ειδικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη κοινών δομών και διαδικασιών καινοτομίας για την πιστοποίηση της γνησιότητας των προϊόντων ελιάς στην περιοχή του προγράμματος.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#