Η Φωνή του Αγρότη


Σπάνιες φυλές: πληρωμές σε 308 δικαιούχους

Το ποσό που καταβάλλεται ανέρχεται σε 575.382,98 ευρώ, αφορά σε 308 δικαιούχους πανελλαδικά και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πίστωσης των τραπεζικών λογαριασμών.

Κατηγοριοποίηση των αντιβιοτικών για χρήση σε ζώα

Η συνετή και υπεύθυνη χρήση των αντιβιοτικών τόσο στα ζώα όσο και στους ανθρώπους, μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης αντοχής από τα βακτήρια.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος

Το Υπουργείο Οικονομικών, έχοντας πλήρη επίγνωση των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω των επιπτώσεων της πανδημίας, ανακοινώνει τη χρονική παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά και νομικά πρόσωπα έως και τις 29 Ιουλίου 2020.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#