Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής εσπεριδοειδών

Η Ολοκληρωµένη Διαχείριση Παραγωγής Εσπεριδοειδών (ΟΔΠΕ) είναι ένα σύγχρονο και πολυδιάστατο σύστηµα διαχείρισης εσπεριδοειδών του οποίου η φιλοσοφία στηρίζεται στη συνεχή επαγρύπνηση και τη στενή παρακολούθηση των φυτειών.

Πληρωμή 4,45 εκατ. ευρώ

Από τις 03/06/2020 έως τις 04/06/2020 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 4.456.383,91 €.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκίνησε η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους προς τις συνεργαζόμενες τράπεζες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ependyseis.gr/mis.

Διαβάστε περισσότερα

Το εμπόριο αγροτικών προϊόντων τον Φεβρουάριο του 2020

Ο περασμένος Φεβρουάριος παρουσίασε μια σειρά προκλήσεων για το εμπόριο γεωργικών ειδών διατροφής, όπως η πανδημία Covid-19, οι δασμοί των ΗΠΑ και η απόσυρση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#