Αγροτοδικείο


Κάποιος να νοιάζεται…

Τα υπόλοιπα, θα έρθουν στην πορεία…που ήδη ακολουθούμε.

Το έργο Authentic Olive Net

Ανάδειξη και πιστοποίηση της αυθεντικότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου και ελαιολάδου ΠΟΠ και ΠΓΕ – Προώθηση με έξυπνο τρόπο των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων σε νέες αγορές.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Μάρτιο 2020, υπολογίσθηκε ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#