Ανακοινώσεις


Αιολικοί Σταθμοί: όροι σύνδεσης και για τα υπόλοιπα έργα

Με τις νέες εγκρίσεις η Ένωση Αγρινίου και οι Ενεργειακές μας Κοινότητες έχουμε πλέον λάβει Όρους Σύνδεσης για το σύνολο των έργων …και προχωράμε στην υλοποίηση!

Αγροτοδικείο


Έωλα ψεύδη για τα Αιολικά

Τα μεγάλα συμφέροντα πίσω από την προπαγάνδα για τα αιολικά έργα.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#