Ανακοινώσεις


Όροι Σύνδεσης για τα Αιολικά

♦Ο ΑΔΜΗΕ ενέκρινε τους όρους σύνδεσης για τα αιολικά έργα σε Ναυπακτία και Θέρμο. ♦Αναμένονται άμεσα και οι υπόλοιπες εγκρίσεις για τα Αιολικά.

Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης 2020

Η εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ  σχετικά με τη διαδικασία μεταβίβασης δικαιωμάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταβατικοί κανόνες για τη νέα ΚΑΠ

Λόγω των καθυστερήσεων στην έγκριση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027 και της κοινής αγροτικής πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο μετά το 2020, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε μεταβατικούς κανόνες όσον αφορά την ΚΑΠ για το 2021 προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότηση των γεωργών και της αγροτικής ανάπτυξης από την ΕΕ μετά το τέλος της τρέχουσας περιόδου της ΚΑΠ και έως ότου τεθεί σε ισχύ η νέα ΚΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#