Ανακοινώσεις


Νιτρορύπανση: προθεσμίες για αιτήματα τροποποίησης – μεταβίβασης

1η Τροποποίηση της Εγκυκλίου σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης τροποποίησης πράξης (συμπεριλαμβανομένης της μεταβίβασης πράξης) και αίτησης ανάκλησης ένταξης πράξης στο πλαίσιο της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρο 10 του ΠΑΑ 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα

Επιτελική Ομάδα Εργασίας για τη νέα ΚΑΠ

Με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάκη Βορίδη συγκροτήθηκε Επιτελική Ομάδα Εργασίας για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου για την Κοινή Αγροτική Πολιτική 2021 – 2027.

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Στρατηγικού Σχεδιασμού για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή

Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συγκροτήθηκε Ομάδα Εργασίας Στρατηγικού Σχεδιασμού Εταιρικής Σχέσης (ΟΣΣΕΣ) για την προετοιμασία κατάρτισης του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021 – 2027 (ΣΣ ΚΑΠ 2021-2027), με αντικείμενο τη θεματική «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή».

Διαβάστε περισσότερα

Xylella fastidiosa – Αναδυόμενος κίνδυνος

Παγκόσμια έχει γίνει καταγραφή του παθογόνου σε καλλιέργειες Αμυγδαλιάς, ροδακινιάς, δαμασκηνιάς, βερικοκιάς, κορομηλιάς, είδη βελανιδιάς, είδη κέρκις, είδη πτελέας, πεκάν, πλάτανους, ηλίανθους και άλλα.

Διαβάστε περισσότερα

Η εμπορική συμφωνία E. E. – Βιετνάμ

Η συμφωνία θα εξαλείψει σταδιακά σχεδόν όλους τους δασμούς. Περιλαμβάνει δεσμευτικούς κανόνες για το κλίμα, την εργατική νομοθεσία και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#