Η Φωνή του Αγρότη 


Πληρωμές σε Βασική, Πράσινη και Ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας

Σήμερα, 18.12.2019, καταβάλλονται από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, άμεσες ενισχύσεις για τις αιτήσεις 2019, συνολικού ποσού 876.600.573,87 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη 


Πληρωμές και στην Εξισωτική Αποζημίωση

Το συνολικό πόσο και για τα τρία (3) υπομέτρα του Μέτρου 13 ανέρχεται σε 234.738.252,13 ευρώ και αφορά σε 387.808 μοναδιαίους δικαιούχους. Το ποσό που καταβάλλεται αφορά στο 100% της δικαιούμενης ενίσχυσης.

Διαβάστε περισσότερα

Στις Βρυξέλλες το ζήτημα των παράνομων ελληνοποιήσεων

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκης Βορίδης συμμετείχε στην τακτική σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 16 – 17 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες.

Διαβάστε περισσότερα

Ελάττωση της χρήσης φυτοφαρμάκων για να σωθούν οι μέλισσες

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο καλεί την Επιτροπή να ενισχύσει την πρωτοβουλία για τους Επικονιαστές και να προτείνει νέα μέτρα για την προστασία των μελισσών και άλλων επικονιαστών.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογή παρουσίασης Τοπικών Προγραμμάτων LEADER/CLLD

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΠΑΑ, στο πλαίσιο των Δράσεων του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου (ΕΑΔ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, ανέπτυξε εφαρμογή στην οποία παρουσιάζονται τα 50 Τοπικά Προγράμματα LEADER/CLLD 2014-2020 που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#