Επικαιρότητα


Επείγει η βοήθεια προς παραγωγούς που πλήττονται από τους δασμούς των ΗΠΑ

Κάλεσμα για κινητοποίηση όλων των διαθέσιμων μέσων και εργαλείων για τη στήριξη των παραγωγών της ΕΕ-  Πιο ενεργή στήριξη για εκστρατείες προώθησης των προϊόντων της ΕΕ σε τρίτες χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

467 εκατ. ευρώ επιστρέφονται στους ευρωπαίους αγρότες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιστρέψει 467 εκατ. Ευρώ στους ευρωπαίους αγρότες, σύμφωνα με τον κανονισμό που δημοσιεύθηκε. Αρχικά αφαιρέθηκε από τον προϋπολογισμό του 2019 για τη στήριξη του εισοδήματος των γεωργών στο πλαίσιο της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), το ποσό αυτό αφιερώθηκε στο φετινό αποθεματικό γεωργικής κρίσης.

Διαβάστε περισσότερα

 

Επικαιρότητα


Το ΕΚ κηρύσσει κατάσταση κλιματικής έκτακτης ανάγκης

Η ΕΕ πρέπει να μειώσει τις εκπομπές κατά 55% έως το 2030 ώστε να καταστεί κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Διαβάστε περισσότερα

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η Δανία για τη «φέτα»

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τη Δανία στο Δικαστήριο της ΕΕ λόγω της πλημμελούς τήρησης των υποχρεώσεων που υπέχει η εν λόγω χώρα δυνάμει της ενωσιακής νομοθεσίας για τα συστήματα ποιότητας των γεωργικών προϊόντων και τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Απλουστεύεται η διαδικασία απονομής Ελληνικού Σήματος

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων θέτει ως κύρια πολιτική προτεραιότητα του την εξωστρέφεια των ελληνικών παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων μέσα από την ανάδειξη του εθνικού branding, ως σημείο αναφοράς για την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών.

Διαβάστε περισσότερα

Νέα έρευνα του Ευρωβαρόμετρου για την ποιότητα του αέρα

Η ΕΕ θα πρέπει να προτείνει πρόσθετα μέτρα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που αφορούν την ποιότητα του αέρα.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Ευρεία σύσκεψη για τη δακοκτονία

Πρόταση για τριετή διαγωνισμό σε κάθε περιφερειακή ενότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#