Η Φωνή του Αγρότη


Εκτροφές και ευημερία των ζώων: οι 24 βασικές υποχρεώσεις των παραγωγών

Οι απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται σε όλες τις εκτροφές/εκμεταλλεύσεις παραγωγικών ζώων, σύμφωνα με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις – Έως 200.000 ευρώ η ενίσχυση για τον θεματικό τομέα της Αγροδιατροφής.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#