Επικαιρότητα


Εγκρίθηκαν τα αποτελέσματα αξιολόγησης 3.657 αιτήσεων γεωργικών συμβούλων

Τα αποτελέσματα προέκυψαν κατόπιν αξιολόγησης της πληρότητας και του περιεχομένου της αίτησης, της υπεύθυνης δήλωσης και των δικαιολογητικών που υπέβαλλαν οι ενδιαφερόμενοι, από Επιτροπές που συγκροτήθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, βάσει του άρθρου 8 της ΥΑ 163/13692/01.02.2018 (267 Β΄).

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρα στήριξης για την αντιμετώπιση της ξηρασίας

Τα κράτη μέλη της Ε.Ε. συμφώνησαν σήμερα με μια σειρά μέτρων στήριξης που πρότεινε η Επιτροπή για την ελάφρυνση των οικονομικών δυσχερειών που αντιμετωπίζουν οι γεωργοί λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και την αύξηση της διαθεσιμότητας ζωοτροφών για ζώα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#