Γεωργικές Προειδοποιήσεις 


Βαμβακοκαλλιέργεια: εγκρίθηκε το πρόγραμμα γεωργικών προειδοποιήσεων

Δημοσιεύτηκε στην Διαύγεια Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την «Εφαρμογή προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας της βαμβακοκαλλιέργειας της Χώρας, για την καλλιεργητική περίοδο 2019».

Διαβάστε περισσότερα

Ανοιξιάτικες καλλιέργειες στο δημοτικό λαχανόκηπο

Ξεκινάνε και φέτος οι ανοιξιάτικες καλλιέργειες στο Δημοτικό Λαχανόκηπο ο οποίος  λειτουργεί με επιτυχία για Πέμπτη συνεχή χρονιά σε ειδικά διαμορφωμένο δημοτικό τεμάχιο εντός του αστικού ιστού της πόλης του Αγρινίου,  και σύμφωνα με τη διεθνή φιλοσοφία της αστικής γεωργίας.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις 


EFSA: επικαιροποίηση εκτίμησης κινδύνου για το βακτήριο Xylella fastidiosa

Ο Τομέας Φυτοϋγειονομικής Προστασίας (PLH) της EFSA χρησιμοποίησε την προσομοίωση του τρόπου με τον οποίο το X. fastidiosa εξαπλώνεται σε μικρές και μεγάλες αποστάσεις υπό διαφορετικές συνθήκες. Η μοντελοποίηση έδειξε τη σημασία της εφαρμογής μέτρων ελέγχου, όπως αυτά που καθορίστηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης ή ακόμη και εξάλειψης των εστιών.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#