Ανακοινώσεις 


Νέοι κανόνες για τις άμεσες ενισχύσεις

Περιορισμός των άμεσων πληρωμών σε 100.000 ευρώ. Οι άμεσες πληρωμές εντός των κρατών μελών θα είναι ίσες έως το 2027. Υποστήριξη μικρών εκμεταλλεύσεων, νέων και γυναικών αγροτών.

Διαβάστε περισσότερα

55,2 εκατ. ευρώ η συνδεδεμένη στην αιγοπροβατοτροφία για το 2019/20

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η Απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμή 1,63 εκατ. ευρώ σε 391 παραγωγούς

Από τις 29/03/2019 έως τις 02/04/2019 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 1.631.854,59 €.

Διαβάστε περισσότερα

 

Η Φωνή του Αγρότη 


Υποβολή προτάσεων προς τον ΕΛ.Γ.Α.

Με στόχο την βελτίωση των υπηρεσιών του, ο ΕΛΓΑ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει τις προτάσεις του για οποιοδήποτε θέμα, σχετικό με τον Οργανισμό.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#