Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Νέο δελτίο φυτοπροστασίας για την ελιά

Προσοχή στο Γλοιοσπόριο και στο Κυκλοκόνιο. Συστάσεις προς τους παραγωγούς.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Τρεις Υπουργικές Αποφάσεις για την ενίσχυση του πλαισίου λειτουργίας των ΑΠΕ

Με τρεις συντονισμένες κινήσεις το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ενισχύει το πλαίσιο λειτουργίας των ΑΠΕ και αυξάνει τα περιθώρια συμβολής τους στην καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας και τη μείωσης του ενεργειακού κόστους για νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#