Ανακοινώσεις


Xαρτογράφηση Εξαγωγικής Δραστηριότητας Ελλάδας ανά Περιφέρεια

Έντονη απόκλιση των περιφερειακών ανισοτήτων στο διάστημα 2018-2019.

Αναδιάρθρωση αμπελώνων: Η τελική κατάταξη δικαιούχων

Δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια η σχετική απόφαση για την τελική κατάταξη ένταξης δικαιούχων στο πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελουργικών εκτάσεων για την περίοδο 2020-2021.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ευρωπαϊκές συμπράξεις – πράσινη, ψηφιακή μετάβαση

Η Επιτροπή πρότεινε σήμερα τη δημιουργία 10 νέων ευρωπαϊκών συμπράξεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των κρατών μελών και/ή των αντίστοιχων κλάδων με στόχο να επιταχυνθεί η μετάβαση προς μια πράσινη, κλιματικά ουδέτερη και ψηφιακή Ευρώπη και να καταστεί η ευρωπαϊκή βιομηχανία πιο ανθεκτική και ανταγωνιστική.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#