Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Ακτινιδιά: αντιμετώπιση Βαμβακάδας και Βακτηριακού έλκους

Δυο βασικές ασθένειες της καλλιέργειας.

Υποχρεωτικός ο καθαρισμός οικοπέδων

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων, πρέπει να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους για να μην υποστούν κυρώσεις.

Διαβάστε περισσότερα

 

Ενίσχυση του Φορέα Διαχείρισης Αμβρακικού Κόλπου – Λευκάδας

Μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Συνδεδεμένες: ο προϋπολογισμός για χυμοποιήσιμα πορτοκάλια, βιομηχανική ντομάτα, κορινθιακή σταφίδα

Ο προϋπολογισμός για το 2021 για την χορήγηση των συνδεδεμένων ενισχύσεων για τη βιομηχανική ντομάτα, την κορινθιακή σταφίδα και τα πορτοκάλια προς χυμοποίηση καθορίστηκαν με υπουργικές αποφάσεις, που αναρτήθηκαν στη Διαύγεια.

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#