Ανακοινώσεις


Στρατηγική συνεργασία για την αγροδιατροφή

Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Δ.Ε. για την υλοποίηση του έργου: “Στρατηγικές δράσεις για την αειφορική ανάπτυξη και τόνωση της γνώσης και της καινοτομίας του αγροδιατροφικού κλάδου της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας”.

Διαβάστε περισσότερα

Τι είναι η Δήλωση Καλλιέργειας – Εκτροφής

Δείτε τον τιμοκατάλογο του ΕΛΓΑ για τη Δήλωση Καλλιέργειας – Εκτροφής του 2023 ΕΔΩ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Σχέδιο επισιτιστικής ασφάλειας και πόρους για τους αγρότες ζητά το Ευρωκοινοβούλιο

Απαιτούνται επενδύσεις στην ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής παραγωγής – Έκκληση για εκστρατείες κατά της σπατάλης τροφίμων, εθνικά προγράμματα πρόληψης αποβλήτων και συνεργασία των σουπερμάρκετ με τράπεζες τροφίμων.

Διαβάστε περισσότερα

Έναρξη αιτήσεων για τον εκσυγχρονισμό του πρωτογενούς τομέα

Ξεκινά σήμερα, Τετάρτη 14 Ιουνίου 2023, η υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης στο Υποέργου 2: «Εκσυγχρονισμός του πρωτογενούς τομέα» της Δράσης «Οικονομικός μετασχηματισμός του αγροτικού τομέα» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Δάκος: ο μεγάλος εχθρός της ελιάς

H ζημιά που προκαλεί ο δάκος στον καρπό, αν δεν ληφθούν έγκαιρα τα κατάλληλα προφυλακτικά μέτρα, είναι δυνατό να υπερβεί το 50-60%. H ζημιά είναι ποσοτική και ποιοτική.

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της γεωργίας και της δασοκομίας στην αναπτυσσόμενη βιοοικονομία

Στις 11–13 Ιουνίου, οι υπουργοί γεωργίας της ΕΕ συγκεντρώθηκαν στη Στοκχόλμη για μια άτυπη συνάντηση σχετικά με τις δυνατότητες της γεωργίας και της δασοκομίας να συμβάλουν σε μια αναπτυσσόμενη βιοοικονομία και βιώσιμη ανάπτυξη με αποδοτική χρήση των πόρων.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Έρχονται οι Ομάδες Τοπικής Δράσης

Αναλυτικά στοιχεία για το τι σχεδιάζεται στην Ευρώπη και στην Ελλάδα.

Διαβάστε περισσότερα

Βιώσιμη αλιεία: πρόοδος στην αποκατάσταση των ιχθυαποθεμάτων

Απαιτούνται περισσότερες προσπάθειες για την οικοδόμηση ενός ανθεκτικού τομέα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#