Αγροτοδικείο


Τι είδους γεωργία θέλουμε;

Η γεωργία έχει μεγάλη ποικιλομορφία. Επομένως ό,τι μπορεί να είναι λύση σε ένα μέρος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα αλλού.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Η έρευνα και η καινοτομία στη νέα γεωργία

Τα προγράμματα, τα κονδύλια, οι επιχειρησιακές ομάδες, …οι νέες μεγάλες δυνατότητες που προσφέρει η ΚΑΠ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Μελισσοκομία: οδηγίες για “εξοπλισμό” και “νομαδική”

Οι διαδικασίες ένταξης, τα δικαιολογητικά, οι δικαιούχοι.

Διαβάστε περισσότερα

Οι ελληνικές θέσεις στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας

Ο αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος, κος Ιωάννης Γκίκας, εκπροσωπώντας τον υπηρεσιακό Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Τσακίρη, στο Συμβούλιο των Υπουργών Γεωργίας & Αλιείας που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στις 30 Μαΐου 2023  σχετικά με την «Κατάσταση των γεωργικών αγορών μετά την εισβολή στην Ουκρανία», επισήμανε:

Διαβάστε περισσότερα

Μείωση στις συσκευασίες και τα απορρίμματα τροφίμων επιδιώκουν οι υπουργοί Γεωργίας

Τα κύρια αποτελέσματα του Συμβουλίου.

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία για νέους κανόνες κατά της υπεραλίευσης

Το Συμβούλιο κατέληξε σε προσωρινή συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με επικαιροποιημένους κανόνες για την πρόληψη της υπεραλίευσης. Η αναθεώρηση του συστήματος ελέγχου της αλιείας εκσυγχρονίζει τον τρόπο ελέγχου των αλιευτικών δραστηριοτήτων ώστε να διασφαλίζεται ότι τα ενωσιακά σκάφη, και όσα αλιεύουν στα ενωσιακά ύδατα, τηρούν τους κανόνες που ορίζονται στην Κοινή Αλιευτική Πολιτική (ΚΑλΠ).

Διαβάστε περισσότερα

Mέχρι τις 9 Ιουνίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα νεανικής επιχειρηματικότητας με έμφαση στις γυναίκες

Το ποσό ενίσχυσης των νέων επιχειρήσεων ανέρχεται σε 14.800 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΕΑΣ: Σύσταση εξαγωγικής εταιρείας

H Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) στεκόμενη αρωγός στις συνεταιριστικές οργανώσεις στην προσπάθεια εύρεσης νέων ξένων αγορών και της ανάδειξης των αγροτικών συνεταιριστικών προϊόντων, προχωρά στις οργανωτικές ενέργειες για την ίδρυση της εξαγωγικής εταιρείας, όπως ήδη είχε εξαγγελθεί.

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογικές βεβαιώσεις ΤΕΚΑ

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του e-ΕΦΚΑ οι βεβαιώσεις καταβολής ασφαλιστικών εισφορών ΤΕΚΑ μη μισθωτών για φορολογική χρήση έτους 2022.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#