Ανακοινώσεις


Η σχέση ΑΠΕ και Παραγωγής

Δια στόματος Θωμά Κουτσουπιά, στο συνέδριο Tuvalu Hellas- global gap.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να σπουδάσω στο νέο Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας στο Αγρίνιο

Το Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας ιδρύθηκε το 2022 και έχει έδρα το Αγρίνιο. Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας εστιάζει στην αειφορική, αποδοτική και δίκαιη διαχείριση του φυσικού κεφαλαίου και του περιβάλλοντος της υπαίθρου που συμμετέχει στην παραγωγή τροφίμων και πρώτων υλών και υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και τις οικοσυστημικές υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων

Αύξηση της δημόσιας ενίσχυσης.

Διαβάστε περισσότερα

Νομοθετείται η έκτακτη στήριξη σε συνταξιούχους με προσωπική διαφορά

Και ρυθμίσεις χρεών προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη επανεκκινούν τις εμπορικές διαπραγματεύσεις

Η ΕΕ και η Ταϊλάνδη ανακοίνωσαν την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για μια φιλόδοξη, σύγχρονη και ισορροπημένη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών (ΣΕΣ), με επίκεντρο τη βιωσιμότητα.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#