Ανακοινώσεις


Ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ για τους ελέγχους με παρακολούθηση (monitoring)

Για το 2023, είναι υποχρεωτικό να πραγματοποιηθούν έλεγχοι με παρακολούθηση στο πλαίσιο της Βασικής Ενίσχυσης και των Ορεινών, Μειονεκτικών Περιοχών, ενώ όσον αφορά στις υπόλοιπες παρεμβάσεις, δίνεται η δυνατότητα επιλογής στο Κράτος Μέλος να επιλέξει όσες επιθυμεί, με την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν καθολικά στην Επικράτεια και όχι σε μέρος αυτής.

Διαβάστε περισσότερα

Νέες αλλαγές για το Μέτρο 22

Τι αλλάζει για τις εκμεταλλεύσεις που διαθέτουν πάνω από 100 αιγοπρόβατα ή πάνω από 15 βοοειδή.

Διαβάστε περισσότερα

AGRIFOOD EXPORTS 360°

Πιστοποιημένο πρόγραμμα για εξαγωγές αγροδιατροφικών προϊόντων – Με την υποστήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#