Ανακοινώσεις


Αιτήσεις για “μικροδάνεια” σε αγρότες

Το ανώτατο ποσό δανείου είναι οι 25.000€ με ελάχιστο τις 3.000€. Η διάρκεια δανείου είναι από 24 έως 60 μήνες (συμπεριλαμβανομένης περιόδου χάριτος έως 24 μήνες).

Διαβάστε περισσότερα

Μέτρο 22: προχωρούν οι διαδικασίες για τη νέα πληρωμή

Εγκρίθηκε η διάθεση 1,23 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων – προσωρινά αποτελέσματα

Προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων διοικητικού ελέγχου των αιτήσεων στήριξης της με αριθ. 5473/23-12-2021 Πρόσκλησης της Δράσης 4.3.1: «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014 – 2020 (Π.Α.Α. 2014 – 2020).

Διαβάστε περισσότερα

64 νέες εντάξεις στις Επιχειρησιακές Ομάδες

Οι συνολικά ενταγμένες πράξεις ανέρχονται σε 117 και η συνολική δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 502.689,33€.

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις στη Βουλή για πληρωμές και προγράμματα

Γιώργος Στύλιος: «καταφέραμε να μειώσουμε τους χρόνους των διαδικασιών των Προσκλήσεων ακόμη και από τους 18 στους 6 μήνες».

Διαβάστε περισσότερα

 

Κομφούζιο: πρόσκληση υποβολής προτάσεων

Το ύψος της ενίσχυσης, οι καλλιέργειες, οι περιοχές.

Διαβάστε περισσότερα

Σημαντική και συνεχής η αύξηση σε αξία εισαγωγών οίνου στην Ελλάδα το 2022

Συνεχίζοντας την ενημέρωση από τα επεξεργασμένα από την ΚΕΟΣΟΕ στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, παραθέτουμε ανάλυση των εισαγωγών οίνων από την ΕΕ και τις Τρίτες Χώρες.

Διαβάστε περισσότερα

 

REPowerEU: Θέσπιση νέων κανόνων

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξέδωσε επίσημα τροποποιητικό κανονισμό με σκοπό να συμπεριληφθούν κεφάλαια για το REPowerEU στον μηχανισμό ανάκαμψης και ανθεκτικότητας.

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνώ – Καινοτομώ: επικαιροποιημένη αναλυτική προδημοσίευση

Περιλαμβάνονται αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά με τους δικαιούχους της Δράσης ανά παρέμβαση, το καθεστώς ενίσχυσης, την αξιολόγηση προτάσεων κ.ά.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#