Ανακοινώσεις


Μέχρι 15 Ιουλίου οι αιτήσεις για τα Σχέδια Βελτίωσης – Δράση 4.1.2

Μικρά φωτοβολταϊκά και αρδευτικός εξοπλισμός, στις επιλέξιμες δαπάνες.

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Η παραγωγή και οι τάσεις στα βασικά προϊόντα

Αναλυτικά οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές, όπως καταγράφονται σε σχετική Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Διαβάστε περισσότερα

6,1 δισ. για την βιώσιμη αλιεία και την προστασία των κοινοτήτων

Το ΕΚ ενέκρινε το ταμείο αλιείας και υδατοκαλλιέργειας (2021-2027) για την γαλάζια οικονομία, την βιοποικιλότητα και την διεθνή διακυβέρνηση των ωκεανών.

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Τιμή Αγοράς τεχνολογιών ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Iουνίου 2021

Σε εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ Β΄3955/09.12.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η Ειδική Τιμή Αγοράς (Ε.Τ.Α.) ανά τεχνολογία ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για το μήνα Ιούνιο 2021 υπολογίσθηκε ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα

Η Φωνή του Αγρότη


Η διαδικασία του ενσιρώματος στο Καλαμπόκι

Πρόκειται για μια παλιά μέθοδο παραγωγής και διατήρησης ζωοτροφών υψηλής θρεπτικής αξίας, με σχετικά χαμηλό κόστος.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#