Γεωργικές Προειδοποιήσεις


Βαμβάκι: από την αποφύλλωση έως την συγκομιδή και εκκόκκιση

Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων:  καταρτίστηκε από την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας σε συνεργασία με το Π.Κ.Π.Φ.& Π.Ε Αχαΐας και απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας με στόχο την ενημέρωση τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία των καλλιεργειών τους.

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών 2022

Οι δηλώσεις αφορούν όλα τα αμπελοτεμάχια.

Διαβάστε περισσότερα

500 προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις δασικές υπηρεσίες

Το Υπουργικό Συμβούλιο, κατόπιν εισήγησης του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενέκρινε 500 προσλήψεις σε θέσεις τακτικού προσωπικού στις δασικές υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#