Η Φωνή του Αγρότη


Προσοχή στον Μελιταίο Πυρετό

Η βρουκέλλωση (ΜΕΛΙΤΑΙΟΣ ΠΥΡΕΤΟΣ) είναι ένα εμπύρετο νόσημα στον άνθρωπο που προκαλεί νυχτερινή εφίδρωση, εύκολη κόπωση, πόνους στις αρθρώσεις κά. Η τελική διάγνωση γίνεται με εργαστηριακές εξετάσεις. Μεταδίδεται από τα ζώα και εμφανίζεται με μεγάλη συχνότητα στις χώρες της Μεσογείου.

Διαβάστε περισσότερα

Παράταση υλοποίησης του 20% των Σχεδίων Βελτίωσης

Παράταση υλοποίησης του 20% των σχεδίων βελτίωσης μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2022 συνολικά για όλη τη χώρα έχει υπογραφεί, ύστερα από συνεργασία με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ Γιώργο Γεωργαντά, από τον αρμόδιο Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Γιώργο Στύλιο και τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Διαβάστε περισσότερα

Μέλι αξίας 405,9 εκατ. ευρώ εισήγαγε η ΕΕ το 2021

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat.

Διαβάστε περισσότερα

Οικολογικές προσεγγίσεις και βιολογική γεωργία

Γιατί η έρευνα και η καινοτομία υποστηρίζουν τις οικολογικές προσεγγίσεις και τη βιολογική γεωργία.

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση – ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 3.4.4

Ένταξη Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων στο πλαίσιο της 3ης Πρόσκλησης «Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων στο ΜΕΤΡO 3.4.4 «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και υδατοκαλλιέργειας» με Κωδικό ΟΠΣ 5005 (Κωδ. Απ. Ένταξης 16282), στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα

Ανακοινώσεις


Έρχονται τα επισκέψιμα Ελαιοτριβεία, Ζυθοποιεία και Τυροκομεία

Οι προδιαγραφές των Επισκέψιμων Ελαιοτριβείων.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#