Ανακοινώσεις


Νέα, μικρή παράταση για την δράση 4.1.2

Παρατείνεται η υποβολή των αιτήσεων στήριξης στο μέτρο 4.1.2 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ύδατος» του ΠΑΑ (μικρά αρδευτικά) μέχρι την Τρίτη 1η Φεβρουαρίου.

Διαβάστε περισσότερα

Άρση επικάλυψης αγροτεμαχίων

Μέχρι 11 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις επανεξέτασης.

Διαβάστε περισσότερα

Γρίπη των πτηνών: το πρόγραμμα επιζωοτιολογικής διερεύνησης για το 2022

Με την υπουργική απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιζωοτιολογικής διερεύνησης της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά και στα άγρια πτηνά της Ελλάδας («Πρόγραμμα»), το οποίο θα διενεργηθεί έως την 31η Δεκεμβρίου 2022.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση στον Αστακό για το ΠΑΑ

Κτηνοτροφία: Μέτρα ανάπτυξης και χρηματοδοτικά εργαλεία ΠΑΑ – Νομοθετικές πρωτοβουλίες ΥπΑΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#