Η Φωνή του Αγρότη


Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας για το 2022 και από τους αγρότες

Οι ασφαλισμένοι που δεν θα υποβάλουν αίτηση-δήλωση επιλογής/μεταβολής θα παραμείνουν για το έτος 2022 στην κατηγορία που είχαν καταταχθεί το προηγούμενο έτος.

Διαβάστε περισσότερα

Ξεκινά το Αγροτικό Σύμφωνο

Από τον Δεκέμβριο του 2021 έως τον Ιούνιο του 2022, τα ενδιαφερόμενα μέρη και οι αγροτικοί παράγοντες μπορούν να ενταχθούν στην κοινότητα του Αγροτικού Συμφώνου.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΟΣΟΕ: εγκαταλελειμμένος ο αμπελώνας χωρίς Δήλωση Συγκομιδής

Μεταβολές επέρχονται με την υπ’ αρ. 3057/345752/2-12-21 (ΦΕΚ 5822/Β/13.12.21) τροποποιητική απόφαση σχετική με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού, που εκδίδεται κατ’ εφαρμογή των ΚΑΝ(ΕΕ) 2018/273 και 2018/274.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#