Ανακοινώσεις


Βιολογικά: πληρωμές 60,31 εκατ. ευρώ σε 13.975 δικαιούχους

Ενστάσεις από τη Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021 και εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, δηλαδή έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμές για την “Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας”

Ανακοίνωση σχετικά με την Δράση 10.1.01 «Προστασία της Άγριας Ορνιθοπανίδας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμές σε 1.251 δικαιούχους για τον Ελαιώνα Άμφισσας

Ανακοίνωση σχετικά με την Δράση 10.1.02 «Προστασία Παραδοσιακού Ελαιώνα Άμφισσας» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμή 1 εκατ. ευρώ για τους Ορυζώνες

Ανακοίνωση σχετικά με το Μέτρο 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και κλιματικά μέτρα» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α.) 2014-2020 – Δράση 10.1.07 “ Εναλλακτική καταπολέμηση ζιζανίων στους ορυζώνες”.

Διαβάστε περισσότερα

Δίμηνη παράταση στους παραγωγούς για παράδοση της ξηρής σταφίδας

Θετικά απάντησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης  και ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην επιστολή που απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης  Αγροτικής Ανάπτυξης  Θεόδωρος Βασιλόπουλος  για παράταση στην ημερομηνία παράδοση της ξηρής σταφίδας στις εγκεκριμένες μεταποιητικές επιχειρήσεις, καθώς η προθεσμία έληγε στις 30 Νοεμβρίου 2021.

Διαβάστε περισσότερα

 

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#