Η φωνή του αγρότη


Λιστερίωση στα αιγοπρόβατα: όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η λιστέρια είναι ένα gram-θετικό αερόβιο βακτήριο που ανήκει στην οικογένεια των Listeriaceae και είναι ευρέως διαδεδομένο στη φύση. Αναλυτικές πληροφορίες για το νόσημα, με συμπτώματα , τρόπους μετάδοσης αλλά και πρόληψης έχει αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα του το ΥΠΑΑΤ.

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποιητική με νέες υποχρεώσεις για τους αγρότες της απονιτροποίησης

Σύμφωνα με την τροποποίηση, οι δικαιούχοι της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα», προκειμένου να δικαιούνται τις άμεσες ενισχύσεις, υποχρεούνται για τα ενταγμένα στη δράση αγροτεμάχιά τους με κλίση μικρότερη του 8%, στα οποία εφαρμόζουν αγρανάπαυση, να προβούν στην κοπή και απομάκρυνση της ξυλώδους βλάστησης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει τα 50 εκατοστά.
Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#