Ανακοινώσεις


Σχέδια Βελτίωσης: διευκρινήσεις του ΥΠΠΑΤ για νέους Γεωργούς, ΕΦΚΑ και τρακτέρ

Στο πλαίσιο της με αριθμό 13849/14-12-2017 πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τα Σχέδια Βελτίωσης (Δράσεις 4.1.1 και 4.1.3) και της ΥΑ 13158/28-11-2017 για τον καθορισμό πλαισίου εφαρμογής των δράσεων 4.1.1 και 4.1.3, το ΥΠΑΑΤ, με εγκύκλιο που εξέδωσε, διευκρινίζει τα παρακάτω:

Διαβάστε περισσότερα

Αύξηση 13,6% στις εξαγωγές το α’ τρίμηνο – Νέα μείωση του εμπορικού ελλείμματος

Απαιτούνται κίνητρα για την τόνωση της εγχώριας παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα

Φωτοβολταϊκά: Εξόφληση παραγωγής η/ε Ιανουαρίου

Με νέες εντολές προς τις τράπεζες, ο ΛΑΓΗΕ συνέχισε την εξόφληση την εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιανουαρίου 2018.

Διαβάστε περισσότερα

 

Νέα Απόφαση Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων

Εκδόθηκε η υπ’ αρ. 1849/57000/19-04-2018 Υ.Α. (ΦΕΚ 1505/2018 ) που αφορά την Αναδιάρθρωση και Μετατροπή Αμπελώνων. Με τη νέα απόφαση επέρχονται αλλαγές στην προϊσχύουσα νομοθεσία, τις οποίες παρουσιάζουμε συνοπτικά.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#