Η φωνή του αγρότη


Έκδοση αδείας φυτωριακής επιχείρησης

Αναλυτικά η διαδικασία και τα δικαιολογητικά.

Διαβάστε περισσότερα

Πυρηνοτρήτης, καλόκορη και κυκλοκόνιο στις ελιές-Τρόποι αντιμετώπισης

Τεχνικό Δελτίο με χρήσιμες συμβουλές για τους παραγωγούς στις περιοχές Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας, Ηλείας, Μεσσηνίας, Κεφαλλονιάς και Ιθάκης από το Περιφερειακό Κέντρο Προστ. Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Αχαΐας.

Διαβάστε περισσότερα

Πληρωμές για παραδοσιακούς ελαιώνες, πρόωρες συντάξεις και οπωροκηπευτικά

Από τις 27/03/2018 έως τις 28/03/2018 ο Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. πραγματοποίησε πληρωμές ύψους 17.770.203,09 ευρώ.

Διαβάστε περισσότερα

Κυβερνητική δέσμευση για ένταξη όλων των επιλαχόντων νέων αγροτών στο πρόγραμμα

Όλοι οι επιλαχόντες, σε όλη τη χώρα, εντάσσονται στο Πρόγραμμα των Νέων Αγροτών – 300 εκατ. ευρώ για 16.000 νέους αγρότες

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί έλαβα αυτό το email Διαγραφή από τη λίστα παραληπτών.


#emailSentTo#