Ένωση Αγρινίου
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και στη συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάρκων

Ολοκληρωμένες υπηρεσίες και στη συντήρηση των φωτοβολταϊκών πάρκων

Με σύγχρονο εξοπλισμό για το καλύτερο αποτέλεσμα

Με σύγχρονο εξοπλισμό για το καλύτερο αποτέλεσμα

Δημιουργήσαμε νέες θέσεις εργασίας για τη συντήρηση των πάρκων

Δημιουργήσαμε νέες θέσεις εργασίας για τη συντήρηση των πάρκων

Mε την προσθήκη νέου εξοπλισμού, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις των παραγωγών μας

Mε την προσθήκη νέου εξοπλισμού, είμαστε σε θέση να ανταποκριθούμε πλήρως στις απαιτήσεις των παραγωγών μας

Συντήρηση

Συντήρηση H Ένωση Αγρινίου ανέλαβε για 20 χρόνια τη συντήρηση και παρακολούθηση της λειτουργίας των 500 περίπου φωτοβολταϊκών σταθμών των παραγωγών που εκπροσωπεί. Στα πλαίσια αυτά έχει προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις τόσο από πλευράς εξοπλισμού όσο και σε προσωπικό.

Οι υπηρεσίες που παρέχει η ένωση χωρίζονται σε 3 επίπεδα και περιλαμβάνουν υπηρεσίες προληπτικής και διορθωτικής συντήρησης αλλά και σειρά διοικητικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

Α. Προληπτική Συντήρηση

Οι Υπηρεσίες Προληπτικής Συντήρησης εκτελούνται για την αποτροπή κάθε περιστατικού που ενδέχεται να προκύψει στο Πάρκο, προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η διαθεσιμότητα και η παραγωγή και να παρατείνει την αποδοτική διάρκεια ζωής του.

Περιλαμβάνουν τις δραστηριότητες που απαριθμούνται παρακάτω:

1 ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

1.1 Οπτικός έλεγχος συστοιχιών για ρωγμές, σπασίματα, υγρασία

1.2 Καθαρισμός Panel

1.3 Οπτικός έλεγχος - σύσφιξη καλωδιώσεων και συνδεσμολογιών panel

1.4 Έλεγχος συστήματος στήριξης

1.5 Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών συστοιχίας με όργανο

1.6 Μέτρηση ηλιακής ακτινοβολίας με πυρανόμετρο

2 ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΕΙΣ (INVERTER)

2.1 Οπτικός έλεγχος

2.2 Έλεγχος σύσφιξη συστημάτων και καλωδιώσεων

2.3 Έλεγχος Σφαλμάτων

2.4 Μέτρηση ηλεκτρικών μεγεθών με όργανο

2.5 Έλεγχος του εσωτερικού πίνακα ελέγχου για τυχόν έντονη απόθεση ρύπων, ακαθαρσιών, υγρασίας και νερού από έξω

2.6 Οπτικός έλεγχος υπαρχουσών ασφαλειών

2.7 Έλεγχος των απαγωγέων υπέρτασης και των προ εγκατεστημένων ασφαλειών για τυχόν εξωτερικές βλάβες

2.8 Δοκιμή λειτουργίας του εσωτερικού και εξωτερικού διακόπτη παρακολούθησης υπέρτασης και χαμηλής τάσης μέσω χρησιμοποίησης των τερματικών δοκιμής L1 - L3

2.9 Έλεγχος των τάσεων ελέγχου και βοηθητικών εγκαταστάσεων 230V, 24V, 9V και +/-15V

3 ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ

3.1 Έλεγχος Συστήματος

3.2 Επαλήθευση δεδομένων on- site

4 ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - CCTV

4.1 Έλεγχος λειτουργίας συστήματος on-site

4.2 Έλεγχος και βαθμονόμηση διατάξεων τροφοδοσίας αυ/του φορτίσεως και συσσωρευτών

4.3 Έλεγχος εσωτερικών και εξωτερικών κυκλωμάτων συστήματος 4.4 Ρύθμιση και καθαρισμός οργάνων και ανιχνευτών

4.5 Ενεργοποίηση εικονικού συναγερμού των ανιχνευτικών κυκλωμάτων και σύνδεσης με το κέντρο όπου αυτή υπάρχει

4.6 Έλεγχος μονάδας GSM με δυνατότητα αποστολής SMS

4.7 Έλεγχος, καθαρισμό και ρύθμιση των φακών εστίασης στις κάμερες του CCTV

5 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

5.1 Οπτικός έλεγχος καλωδιώσεων και συνδέσεων

5.2 Οπτικός έλεγχος ενδεικτικών λυχνιών 5.3 Οπτικός έλεγχος λειτουργίας οργάνων

5.4 Έλεγχος της σύσφιξης κοχλιών σε μπάρες, διακόπτες

5.5 Έλεγχος κατάστασης ασφαλειών - διακοπτών και καθαρισμός αυτών

5.6 Έλεγχος σήμανσης ΥΠΟ πινάκων

5.7 Αμπερομέτρηση των φάσεων στον γενικό διακόπτη και τις καταναλώσεις

5.8 Καθαρισμός πινάκων με αέρα

5.9 Έλεγχος εσωτερικής αντικεραυνικής προστασίας

5.10 Έλεγχος με θερμική κάμερα

6 ΚΑΛΩΔΙΩΣΕΙΣ - ΓΕΙΩΣΕΙΣ

6.1 Οπτικός έλεγχος καλωδιώσεων

6.2 Οπτικός έλεγχος γειώσεων

6.3 Έλεγχος εξωτερικής αντικεραυνικής προστασίας

6.4 Μέτρηση γείωσης με όργανο

7 ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ

7.1 Έλεγχος & μικροεπισκευές περίφραξης

8 ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

8.1 Οπτικός έλεγχος για τυχόν παραμορφώσεις μερών της βάσης

8.2 Έλεγχος κοχλιών σύσφιξης μεταλλικής βάσης

8.3 Έλεγχος βυσμάτων πάκτωσης της μεταλλικής βάσης

8.4 Τοπικό γαλβάνισμα σε σημεία που έχουν υποστεί οξείδωση

Β. Διορθωτική Συντήρηση

Οι Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης εκτελούνται για να διορθώσουν καταστάσεις που προκύπτουν στο Πάρκο ή για να επισκευάσουν οποιαδήποτε ανωμαλία στη λειτουργία του Πάρκου.

Πραγματοποιούνται: Σε περίπτωση βλάβης του εξοπλισμού Κατά την προγραμματισμένη διακοπή λειτουργιάς για σημαντικές επισκευές ή αντικατάσταση συγκεκριμένων συσκευών ή ανταλλακτικών, όπως οι αντιστροφείς / οι μετασχηματιστές Μετά από συγκεκριμένο αίτημα του Κ.Τ.Ε., με αναφορά σε συγκεκριμένη βλάβη Μετά από μια ενέργεια, ως αποτέλεσμα των Υπηρεσιών Προληπτικής Συντήρησης.

Οι Υπηρεσίες Διορθωτικής Συντήρησης περιλαμβάνουν: Ανάλυση του προβλήματος. Απομάκρυνση ή κατάργηση του ελαττωματικού εξοπλισμού ή μερών και την τοποθέτηση νέου, ή την επισκευή του και την επανέναρξη λειτουργίας του.