Ένωση Αγρινίου
Οι δυσκολίες φάνηκαν από την πρώτη στιγμή. Εμπόδια παντού και προβλήματα που σε κάθε άλλη περίπτωση θα είχαν αποθαρρύνει τους εμπλεκομένους. Εμείς επιμείναμε.

Οι δυσκολίες φάνηκαν από την πρώτη στιγμή. Εμπόδια παντού και προβλήματα που σε κάθε άλλη περίπτωση θα είχαν αποθαρρύνει τους εμπλεκομένους. Εμείς επιμείναμε.

Η Αιτωλοακαρνανία έχει κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Δώσαμε μάχη για να πείσουμε ότι οι αγρότες δικαιούνται να συμμετέχουν

Η Αιτωλοακαρνανία έχει κυρίαρχο ρόλο στην παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Δώσαμε μάχη για να πείσουμε ότι οι αγρότες δικαιούνται να συμμετέχουν

Παρά την υπονόμευση της όλης προσπάθειας, όσοι επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά, έχουν ήδη δικαιωθεί για την επιλογή τους

Παρά την υπονόμευση της όλης προσπάθειας, όσοι επένδυσαν στα φωτοβολταϊκά, έχουν ήδη δικαιωθεί για την επιλογή τους

Αδειοδοτική διαδικασία

Παράλληλα με την προετοιμασία για την υποβολή των αιτήσεων στη ΔΕΗ, από τα τέλη Ιουλίου του 2010, είχε ξεκινήσει η συλλογή και σύνταξη όλων των απαραίτητων εγγράφων, τεχνικών σχεδίων κ.λ.π. για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων.

Τα προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής δεν ήταν σε καμία περίπτωση αμελητέα. Παρά τις σημαντικές προσπάθειες του Υπουργείου Περιβάλλοντος να απλοποιήσει τις διαδικασίες αδειοδότησης, ιδιαίτερα για τους αγρότες, ο τεράστιος όγκος γραφειοκρατίας, η ελλιπής πληροφόρηση και η παρερμηνεία της νομοθεσίας από αρκετές αρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες καθυστέρησαν  σημαντικά την έκδοση των σχετικών αδειών. Η διαδικασία αδειοδότησης για την κατασκευή των εγκαταστάσεων τελικώς ολοκληρώθηκε περί τα μέσα Οκτωβρίου του 2011.

Από τα  σημαντικότερα προβλήματα που προέκυψαν ήταν η αδυναμία απορρόφησης από το δίκτυο της ΔΕΗ, 100 περίπου σταθμών στις περιοχές Φυτειών και Λεπενούς κυρίως. Σε συνέχεια αλλεπάλληλων συναντήσεων με τους εκπροσώπους της ΔΕΗ στο Αγρίνιο και την Πάτρα, καθώς και πορείας που έγινε από τους παραγωγούς προς τα γραφεία της ΔΕΗ στο Αγρίνιο, συμφωνήθηκε η κατασκευή νέας γραμμής ΜΤ η οποία θα κάλυπτε την ισχύ των σταθμών. Η Ένωση ανέλαβε με δικά της έξοδα τη διενέργεια της μελέτης της παραπάνω γραμμής, την οποία και παρέδωσε στα αρμόδια τεχνικά τμήματα της ΔΕΗ.


Ιόνια Νησιά

Φτάνοντας στον Δεκέμβριο του 2010 και ενώ ήταν σε εξέλιξη η αδειοδοτική διαδικασία για τους σταθμούς της Αιτωλ/νιας, ανακοινώθηκε από τη ΔΕΗ η έναρξη υποδοχής αιτημάτων σύνδεσης Φ/Β σταθμών ισχύος έως 150 kW και στα διασυνδεδεμένα νησιά.

Σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, οργανώθηκαν αντίστοιχες ομάδες ενημέρωσης, αυτοψιών και υποδοχής δικαιολογητικών. Έγινε ένας σημαντικός αριθμός ημερίδων σε πόλεις και χωριά και στις αρχές Φεβρουαρίου κατατέθηκαν 60 σχετικά αιτήματα στο τοπικό κατάστημα της ΔΕΗ.

Συνολικά κατατέθηκαν 110 αιτήματα στο νομό, το 25% των συνολικών αιτημάτων που έγιναν δεκτά. Το ποσοστά αυτό αυξάνεται σημαντικά αν συνυπολογιστεί το γεγονός πως οι πλειοψηφία των υπολοίπων αιτημάτων ήταν ιδιωτικά και όχι μεμονωμένων αγροτών – επενδυτών. Η επιτυχία αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη αν αναλογιστεί κανείς ότι στα διασυνδεδεμένα νησιά δεν ίσχυσε η προτεραιότητα των αγροτών.