Ένωση Αγρινίου
Τα

Τα "άχρηστα" υπολείμματα είναι πηγή ενέργειας. Στην Ένωση Αγρινίου τα αξιοποιούμε

Το οικολογικό καύσιμο στο εργοστάσιο μηδικής

Το οικολογικό καύσιμο στο εργοστάσιο μηδικής

Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για τους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας

Ανοίγουμε ένα νέο δρόμο για τους παραγωγούς της Αιτωλοακαρνανίας

Βιομάζα

Η Ένωση Αγρινίου, ανταποκρινόμενη στις απαιτήσεις της εποχής, στο πλαίσιο των "πράσινων" πρωτοβουλιών της, επένδυσε στη βιομάζα.

Ανταποκρινόμενοι στις σύγχρονες απαιτήσεις και συνεπείς στην πεποίθησή μας ότι οι αγρότες έχουν καίρια θέση και ρόλο στην Ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, συνεχίζουμε να επενδύουμε στις ανερχόμενες τεχνολογίες του χώρου. Στα πλαίσια αυτά η Ένωση Αγρινίου έχει καταθέσει σχετική αίτηση για τη δημιουργία μονάδας βιομάζας ισχύος 5MW, στις εγκαταστάσεις στην περιοχή Πλατάνου, ενώ έχει ήδη εγκριθεί η σχετική περιβαλλοντική μελέτη.

Αν και σε πρώιμο στάδιο ακόμα η υλοποίηση τόσο της παραπάνω μονάδας όσο και αντίστοιχων επιπλέον επενδύσεων ανάλογης τεχνολογίας, μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στο Νομό, ειδικά αν λάβουμε υπόψη και τη συνεχή ανάγκη για τροφοδοσία από πρώτες ύλες που θα καλύπτονται τόσο από τα υπολείμματα καλλιεργειών, τα οποία έως σήμερα παραμένουν ανεκμετάλλευτα, όσο και από συμβολαιακή καλλιέργεια κατάλληλων προδιαγραφών.