Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Δεκεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Τί έδειξαν οι έλεγχοι υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών στα τρόφιμα

Έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας το μήνα Οκτώβριο 2023 για την ανίχνευση υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων μέσα ή πάνω σε τρόφιμα φυτικής προέλευσης.

Διάγραμμα 1. Οι έλεγχοι που διενεργήθηκαν από τις αρμόδιες αρχές της χώρας μας το μήνα Οκτώβριο 2023.

MRL: είναι το υψηλότερο επίπεδο υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που είναι νομικά επιτρεπτό μέσα ή πάνω σε τρόφιμα ή ζωοτροφές, όταν τα φυτοφάρμακα εφαρμόζονται σύμφωνα με την ορθή γεωργική πρακτική.

Στις αξιολογήσεις ασφάλειας των ανώτατων ορίων υπολειμμάτων (MRLs) της ΕΕ για τα φυτοφάρμακα ή στις προτάσεις για MRLs η χρόνια και οξεία έκθεση των καταναλωτών μέσω της διατροφής σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων εκτιμάται με τη χρήση ενός μοντέλου υπολογισμού που έχει αναπτύξει η EFSA (EFSA PRIMo).

Σκοπός του μοντέλου είναι η ταυτόχρονη εκτίμηση της βραχυπρόθεσμης και της μακροπρόθεσμης έκθεσης των καταναλωτών σε υπολείμματα φυτοφαρμάκων και η σύγκριση της εκτιμώμενης έκθεσης με τις τοξικολογικές τιμές αναφοράς για τον εντοπισμό πιθανών κινδύνων για την υγεία των καταναλωτών.

Διάγραμμα 2. Κατανομή των σημείων δειγματοληψίας που αφορά τους ελέγχους της εσωτερικής αγοράς για το μήνα Οκτώβριο 2023.

Πίνακας 1. Τα τρόφιμα στα οποία ανιχνεύθηκαν υπερβάσεις υπολειμμάτων φυτοπροστατευτικών προϊόντων για το μήνα Οκτώβριο 2023.