Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 08 Δεκεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Στα 21,1 εκατ. € το συνολικό εγκεκριμένο ποσό για Leader

Μέσω των τοπικών προγραμμάτων επιδιώκεται η ανασυγκρότηση της Δυτικής Ελλάδας και η επίτευξη του στρατηγικού στόχου της περιοχής παρέμβασης της AITΩΛIKH ANAΠΤΥΞIAKH A.E. O.T.A.  για «Αξιοποίηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων αναπτυξιακής ενότητας Ναυπακτίας-Μεσολογγίου- Αστακού».

Ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Λευτέρης Αυγενάκης & ο αρμόδιος Υφυπουργός, Διονύσης Σταμενίτης σε συνεργασία με το ΓΓ Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών, Δημήτρη Παπαγιαννίδη ανακοίνωσαν την έγκριση επιπλέον υπερδέσμευσης στην AITΩΛIKH ANAΠΤΥΞIAKH A.E. O.T.A. στο πλαίσιο της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στο ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Στήριξη για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ-Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων» (πράξεων ιδιωτικού χαρακτήρα) του τοπικού προγράμματος Αιτωλοακαρνανίας LEADER/CLLD.

Τα έτη 2022 και 2023 για την AITΩΛIKH ANAΠΤΥΞIAKH A.E. O.T.A. εγκρίθηκε υπερδέσμευση συνολικού ύψους 8.600.000,00 € για την κάλυψη του αυξημένου ενδιαφέροντος από επιχειρηματίες και επενδυτές της περιοχής παρέμβασης καθώς και την ενίσχυση δημόσιων υποδομών.

Λόγω της μεγάλης απήχησης του τοπικού προγράμματος στον τοπικό πληθυσμό και της ανάγκης κάλυψης επιπλέον αναγκών κρίθηκε απαραίτητη η επιπλέον έγκριση ποσού υπερδέσμευσης ύψους 2.160.000 €, με το συνολικό εγκεκριμένο ποσό να ανέρχεται σε 22,1€ εκατ. ευρώ περίπου. Οι επιπλέον πόροι θα διατεθούν κυρίως για την θωράκιση και ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης δήλωσε: «Το πρόγραμμα LEADER αποτελεί πολύτιμη συμβολή στην αγροτική ανάπτυξη προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δηµογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Αποσκοπεί στη συμμετοχή των τοπικών παραγόντων στην υλοποίηση στρατηγικών και την κατανομή των πόρων για τις αγροτικές τους περιοχές, κάνοντας σταθερά βήµατα προς πιο αποτελεσματικές µορφές οικονομικής, βιώσιµης και «χωρίς αποκλεισμούς» ανάπτυξης. Το γεγονός ότι η τοπική κοινωνία έχει αγκαλιάσει το πρόγραμμα και μέσω αυτού θα καλύψει ανάγκες της περιοχής, αποδεικνύει τη συμβολή του στην ανάπτυξη  του Νομού, αλλά της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα. Είμαστε εδώ για να δίνουμε λύσεις με πρωτοβουλίες και αποφάσεις που πάνε την Ελλάδα μπροστά!».