Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

COP28: Σύνοδος κορυφής για την παγκόσμια δράση για το κλίμα

Ηγέτες και ηγέτιδες από όλο τον κόσμο θα συναντηθούν στο Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπου θα διεξαχθεί η σύνοδος κορυφής για την παγκόσμια δράση για το κλίμα στο πλαίσιο της 28ης διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP28).

Τα μέρη της Σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) θα συναντηθούν στο πλαίσιο της COP28, από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου. Σε αυτά περιλαμβάνεται η ΕΕ και όλα τα κράτη μέλη της.

Η ΕΕ θα εκπροσωπηθεί από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Charles Michel, την Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κα Ursula von der Leyen και την ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου. Επικεφαλής της αντιπροσωπίας της ΕΕ θα είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική Προεδρία.

Στόχοι της COP28

Κάθε χρόνο, η COP συνεδριάζει για να καθορίσει τις φιλοδοξίες και τις αρμοδιότητες για τη δράση για το κλίμα, καθώς και για να προσδιορίσει και να αξιολογήσει τα μέτρα για το κλίμα.

Η φετινή διάσκεψη φιλοξενείται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, τα οποία ασκούν την προεδρία της COP28.

Το σχέδιο δράσης της προεδρίας για την υλοποίηση των πυλώνων της συμφωνίας του Παρισιού επικεντρώνεται σε τέσσερις τομείς:

 • επιτάχυνση της ενεργειακής μετάβασης
 • καθορισμός της χρηματοδότησης για το κλίμα
 • η φύση, οι άνθρωποι, οι ζωές και τα μέσα διαβίωσης στο επίκεντρο της δράσης για το κλίμα
 • πλήρης συμπεριληπτικότητα σε όλους τους τομείς

Τα κύρια σημεία της ημερήσιας διάταξης για την COP28 αναμένεται να είναι τα εξής:

 • παγκόσμιος απολογισμός
 • πρόγραμμα εργασιών για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής
 • παγκόσμιος στόχος για την προσαρμογή
 • χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοδοτικών ρυθμίσεων για ζημίες και καταστροφές

Θέση της ΕΕ για την COP28

Το Συμβούλιο συμφώνησε επί της θέσης της ΕΕ στα συμπεράσματά του που εγκρίθηκαν στις 16 Οκτωβρίου 2023.

Στα συμπεράσματά του, το Συμβούλιο ανέδειξε τις ευκαιρίες που προσφέρει για τον πλανήτη, την παγκόσμια οικονομία και τους ανθρώπους η φιλόδοξη δράση για το κλίμα, καθώς και ότι είναι σημαντικό να διασφαλιστεί μια δίκαιη μετάβαση προς βιώσιμες, κλιματικά ανθεκτικές και ουδέτερες οικονομίες και κοινωνίες που δεν θα αφήνουν κανέναν στο περιθώριο.

Το Συμβούλιο τόνισε ότι, προκειμένου να παραμείνει εφικτός ο στόχος του 1,5°C, η παγκόσμια φιλοδοξία πρέπει να αυξηθεί σημαντικά, και ζήτησε:

 • συλλογική ενίσχυση των εθνικά καθορισμένων συνεισφορών
 • παγκόσμια σταδιακή κατάργηση των ορυκτών καυσίμων χωρίς δέσμευση και αποθήκευση και κορύφωση της κατανάλωσής τους την παρούσα δεκαετία
 • ένα παγκόσμιο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής πλήρως ή κατά κύριο λόγο απαλλαγμένο από ανθρακούχες εκπομπές εντός της δεκαετίας του 2030
 • σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων το συντομότερο δυνατό, εκτός εάν αποσκοπούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας ή τη δίκαιη μετάβαση
 • παγκόσμια δράση για τον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος ανανεώσιμης ενέργειας και τον διπλασιασμό του ρυθμού βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης έως το 2030
 • μεγαλύτερες προσπάθειες από όλα τα μέρη ώστε να ενσωματώσουν σε υφιστάμενες πολιτικές και προγράμματα σε όλους τους σχετικούς τομείς την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα
 • όλες οι χώρες να εντείνουν τις προσπάθειες κινητοποίησης χρηματοδότησης για τη στήριξη της δράσης για το κλίμα

Η ΕΕ είναι επίσης αποφασισμένη να συνεργαστεί με όλα τα μέρη προκειμένου:

 • να συνεχιστεί η προώθηση της εφαρμογής του ενισχυμένου πλαισίου διαφάνειας
 • να προωθήσει μια συζήτηση χωρίς αποκλεισμούς για το μέλλον της UNFCCC
 • να σημειωθεί πρόοδος ως προς την εφαρμογή του προγράμματος εργασιών της Γλασκώβης σχετικά με τις συμμετοχικές δράσεις για το κλίμα
 • να εξετάσει τη διάσταση του φύλου
 • να συζητήσει σχετικά με την υλοποίηση της δράσης για το κλίμα στη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων

Στις 17 Οκτωβρίου το Συμβούλιο εξέδωσε επίσης συμπεράσματα σχετικά με τη χρηματοδότηση μέτρων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Στα συμπεράσματα τονίστηκε η δέσμευση των χωρών της ΕΕ για κινητοποίηση 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως έως το 2025 ώστε να στηριχθούν οι αναπτυσσόμενες χώρες στον αγώνα κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ο στόχος αυτός αναμένεται να επιτευχθεί για πρώτη φορά το 2023.