Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 01 Νοεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνεχίζονται οι αιτήσεις για το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Δ. Ε. για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα και τον εκσυγχρονισμό των αγροτικών και κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων.

Η υποδοχή των αιτήσεων γίνεται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, όπου μπορούν να απευθύνονται οι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες για δράσεις εξηλεκτρισμού των εκμεταλλεύσεων τους, (ποιμνιοστάσια, αντλιοστάσια, γεωτρήσεις κ.α.), συμπληρώνοντας τις σχετικές αιτήσεις και υποβάλλοντας τα κατά περίπτωση απαραίτητα δικαιολογητικά.

⇒ Καταληκτική ημερομηνία των αιτήσεων είναι η  τελευταία εργάσιμη του έτους , ήτοι 29 Δεκεμβρίου 2023.

Με τη συγκέντρωση και επεξεργασία των αιτήσεων θα συνταχθεί σχετικό πρόγραμμα δικαιούχων σε συνεργασία με τη ΔΕΔΔΗΕ κα τις Τοπικές επιτροπές Αγροτικού εξηλεκτρισμού, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η υλοποίηση των επεμβάσεων των  εγκεκριμένων ηλεκτροδοτήσεων.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Αγροτικός Εξηλεκτρισμός υλοποιείται με συγχρηματοδότηση παραγωγικών φορέων, ΔΕΔΔΗΕ και Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι επαγγελματίες αγρότες κάτοχοι νόμιμων και μόνιμων υφιστάμενων εγκαταστάσεων:

Α)  Αρδευτικών (γεωτρήσεις, φρέατα, παρόχθια αντλιοστάσια κλπ) με άδεια χρήσης νερού σε ισχύ,

Β)  Κτηνοτροφικών, με άδεια εγκατάστασης - λειτουργίας σε ισχύ και

Γ)  Θερμοκηπιακών, εγκεκριμένου τύπου και εκτός ορίων οποιασδήποτε κατηγορίας οικισμού.