Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 09 Νοεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Η Κομμίωση στη μανταρινιά και η αντιμετώπισή της

Οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας.

Το παθογόνο προσβάλλει το λαιμό του δένδρου και μέχρι 60-80 εκ. πάνω από το έδαφος, λίγα εκατοστά κάτω από το έδαφος καθώς και κεντρικές ρίζες κοντά στον κορμό.

Ο φλοιός στα προσβεβλημένα τμήματα ξεραίνεται σχίζεται και από τις ρωγμές βγαίνει κόμμι, το κάμβιο νεκρώνεται και μεταχρωματίζεται.

Τα ξύλο συνήθως δεν προσβάλλεται αν και ένα λεπτό στρώμα του γεμίζει επίσης με κόμμι. Στα υπόγεια τμήματα παρατηρείται σήψη που φθάνει μέχρι την επιφάνεια του ξύλου.

Το υπέργειο μέρος των προσβεβλημένων δέντρων εμφανίζει χλώρωση που μπορεί να είναι μονόπλευρη προς το μέρος αλλοίωσης του λαιμού.

Περίοδος μόλυνσης

Από Φθινόπωρο ως την άνοιξη.

Αντιμετώπιση - Προληπτικά μέτρα

 • Χρήση υγιούς πολλαπλασιαστικού υλικού. Καλό είναι ένα 10% των δενδρυλλίων προς φύτευση να ελέγχονται (ανοίγοντας την μπάλα χώματος) για την ύπαρξη ύποπτων συμπτωμάτων στο λαιμό και τις ρίζες.
 • Χρήση ανθεκτικών υποκειμένων
 • Εμβολιασμός σε ύψος 50-70 εκατοστά από το έδαφος.
 • Κατά την εγκατάσταση του οπωρώνα τα δενδρύλλια πρέπει να φυτεύονται στο ίδιο βάθος που ήταν στο φυτώριο και το σημείο εμβολιασμού να είναι όσο γίνεται υψηλότερα από την επιφάνεια του εδάφους (τουλάχιστον 50 εκ.).
 • Να ψεκάζεται ο λαιμός των δενδρυλλίων με εγκεκριμένα χαλκούχα σκευάσματα αμέσως μετά την φύτευση.
 • Να αποφεύγεται η εγκατάσταση οπωρώνα σε βαριά συνεκτικά και όχι καλά αποστραγγιζόμενα εδάφη.
 • Να καταστρέφεται η αυτοφυής βλάστηση και να μην συσσωρεύεται χώμα γύρω από την βάση του κορμού των δένδρων.
 • Προσεκτικοί καλλιεργητικοί χειρισμοί για να μην δημιουργούνται πληγές στην βάση του κορμού και τις ρίζες.
 • Να αποφεύγεται η άρδευση με κατάκλιση και όταν αυτό δεν μπορεί να αποφευχθεί , σε απόσταση 50 εκ. από τον κορμό να δημιουργείται ανάχωμα για να εμποδίζεται η διαβροχή του κορμού.
 • Όταν η άρδευση γίνεται με τεχνητή βροχή να λαμβάνεται μέριμνα να μην βρέχεται ο κορμός.
 • Μέχρι το ύψος 1μ από το έδαφος να επαλείφεται ο κορμός με βορδιγάλειο πάστα (6-13-100 / θειικός χαλκός -ασβέστης - νερό) ή να ψεκάζεται με χαλκούχο σκεύασμα στην μεγαλύτερη δόση που προτείνει ο παρασκευαστής.

Μέτρα μετά την εμφάνιση της ασθένειας

 • Τακτικοί έλεγχοι του οπωρώνα. Τα ύποπτα δένδρα πρέπει να ξελακώνονται και να εξετάζονται προσεκτικά οι περιοχές του λαιμού και των κύριων ριζών για την ύπαρξη προσβολής (μεταχρωματισμός φλοιού μέχρι το κάμβιο).Στην περίπτωση που μέρος μόνο από τις ρίζες ή τμήμα του λαιμού παρουσιάζουν προσβολή επεμβαίνουμε ως εξής: Αφαιρούμε με απολυμασμένο μαχαιρίδιο το προσβεβλημένο μέρος (φλοιό και κάμβιο) με περιφερειακή ζώνη 2,5 εκ. υγιών ιστών και στη συνέχεια απολυμαίνουμε την πληγή με βορδιγάλειο πάστα. Όταν στεγνώσει η πάστα επαλείφουμε το σημείο με προστατευτικό πληγών.
 • Ξερίζωμα και απομάκρυνση από τον αγρό των ξερών δένδρων. Το έδαφος θα πέπει να απολυμαίνεται πριν την εγκατάσταση νέου δένδρου με metam sodium.Κατά την απολύμανση να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στα διπλανά δένδρα.
 • Την κρίσιμη περίοδο μόλυνσης να ψεκάζεται το φύλλωμα των νεαρών δένδρων με σκευάσματα που περιέχουν ως δραστική ουσία το fosetyl al.
 • Απολύμανση του νερού ποτίσματος (μια φορά το χρόνο) τοποθετώντας στον κεντρικό αγωγό του νερού της άρδευσης σακίδιο με κρυστάλλους θειικού χαλκού. Το σακίδιο πρέπει να είναι από ύφασμα πυκνής ύφανσης και ο χαλκός σε μεγάλους κρυστάλλλους για να διαλύεται με αργό ρυθμό.