Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Η κατανάλωση ενέργειας στη γεωργία - Αύξηση 7,5% στην Ελλάδα

Η ποσότητα ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε (γνωστή ως κατανάλωση ενέργειας) απευθείας από τον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας στην ΕΕ ισοδυναμούσε με 28,3 εκατομμύρια τόνους πετρελαίου το 2021.

Αυτή η ποσότητα παρέμεινε σχετικά αμετάβλητη (-0,3%) από εκείνη που χρησιμοποιήθηκε το 2020.

Αυτό, σύμφωνα με την Eurostat,  ήταν σε πλήρη αντίθεση με τη συνολική κατανάλωση ενέργειας, η οποία ανέκαμψε (+6,2%) από το επίπεδο που είχε επηρεαστεί από τον Covid του 2020. Ο τομέας της γεωργίας και της δασοκομίας αντιπροσώπευε το 3% της συνολικής ενέργειας που καταναλώθηκε στην ΕΕ το 2021.

Όλες οι χώρες της ΕΕ κατέγραψαν αυξήσεις στη συνολική κατανάλωση ενέργειας το 2021 σε σύγκριση με το 2020. Τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στην Ιταλία (+9,8%), τη Σλοβακία (+9,3%) και τη Γαλλία (+9,1%).

Στον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας, υπήρχαν σημαντικές αντιθέσεις μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Τα επίπεδα άμεσης κατανάλωσης ενέργειας το 2021 ήταν χαμηλότερα από το 2020 σε εννέα χώρες της ΕΕ, ενώ οι πιο απότομοι ρυθμοί μείωσης καταγράφηκαν για την Εσθονία (-19,4%), τη Λετονία (-6,5%) και την Ουγγαρία (-5,3%). Αντίθετα, τα επίπεδα ήταν τουλάχιστον 5% υψηλότερα από το 2020 στην Ελλάδα (+7,5%), τη Λιθουανία (+7,1%), τη Ρουμανία (+6,8%), τη Μάλτα (+6,3%), την Αυστρία (+5,8%) και την Πορτογαλία ( +5,5%)

Σχεδόν τα τρία τέταρτα της ενέργειας που καταναλώθηκε απευθείας από τον τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας της ΕΕ χρησιμοποιήθηκαν από έξι χώρες: Γαλλία (4,2 εκατομμύρια τόνοι, 14,8%), Ολλανδία (4,0 εκατομμύρια τόνοι, 14,0%), Πολωνία (3,7 εκατομμύρια τόνοι, 13,2% ), Γερμανία (3,6 εκατ. τόνοι, 12,7%), Ιταλία και Ισπανία (περίπου 2,8 εκατ. τόνοι η καθεμία, 9,9% Ιταλία και 9,8% Ισπανία).