Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Επίκαιρες οδηγίες φυτοπροστασίας στα πυρηνόκαρπα

Τεχνικό Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων με χρήσιμες συμβουλές προς τους παραγωγούς, από το Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου Ναυπλίου.

ΒΕΡΙΚΚΟΚΙΑ - ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ - ΝΕΚΤΑΡΙΝΙΑ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΔΑΜΑΣΚΗΝΙΑ

ΕΞΩΑΣΚΟΣ- ΚΟΡΥΝΕΟ

Ο εξώασκος προσβάλει κυρίως την ροδακινιά και νεκταρινιά, και δευτερευόντως τα άλλα πυρηνόκαρπα. Το κορύνεο τα προσβάλει όλα.

Οδηγίες: Επέμβαση στην πτώση του 75% των φύλλων με εγκεκριμένο σκεύασμα.

ΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΚΟΣ ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΩΝ

Η ασθένεια προκαλεί νέκρωσεις οφθαλμών, κεντριών, σχηματισμό ελκών στους κλάδους με αποτέλεσμα ξηράνσεις κλαδίσκων, κλάδων ή ολόκληρων δένδρων. Οι μολύνσεις από το βακτήριο, γίνονται από τις ουλές της πτώσης των φύλλων και από διάφορες πληγές του φλοιού.

Οδηγίες:

  • Αφαίρεση και καταστροφή των προσβεβλημένων κλάδων και κλαδίσκων, όταν επικρατεί ξηρός καιρός.
  • Αποφυγή δημιουργίας   πληγών   στα δένδρα       ιδιαίτερα κατά την περίοδο φθινοπώρου και χειμώνα.

Όπου υπάρχουν προσβολές, συνιστώνται δύο ψεκασμοί με εγκεκριμένο σκεύασμα. Ο πρώτος ψεκασμός άμεσα και ο δεύτερος στο 75% της πτώσης των φύλλων.

ΝΕΚΡΩΣΗ ΒΡΑΧΙΟΝΩΝ ΒΕΡΙΚΚΟΚΙΑΣ

Τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της προσβολής είναι η παρουσία διογκωμένων ελκών με επιμήκεις ρωγμές στους κλάδους ή στον κορμό των δένδρων, από τα οποία βγαίνει άφθονη κόλλα. Τα έλκη αρχίζουν πάντοτε από τις τομές κλαδέματος.

Οδηγίες:

  • Το κλάδεμα να γίνεται με ξηρό καιρό. Οι προσβεβλημένοι κλάδοι να αφαιρούνται και να καταστρέφονται.
  • Τα κλαδευτικά εργαλεία να απολυμαίνονται συχνά για την αποφυγή μεταφοράς μολυσμάτων.
  • Επάλειψη των μεγάλων τομών κλαδέματος με κατάλληλα υλικά (πάστες), αμέσως μετά το κλάδεμα.
  • Όπου ενδημεί η αρρώστια το κλάδεμα να γίνεται όψιμα και η κόμη να διαμορφώνεται με τρόπο που να διευκολύνεται ο καλός αερισμός του δένδρου.