Ένωση Αγρινίου

Πέμπτη, 26 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Συνεδρίασε η Θεματική Ομάδα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Οικολογικών Σχημάτων

Εντοπίστηκαν τα προβλήματα και προτάθηκαν λύσεις.

Τα οικολογικά σχήματα είναι μια σημαντική νέα παρέμβαση στο πλαίσιο του τμήματος των άμεσων ενισχύσεων της ΚΓΠ για την περίοδο 2023-2027.  Είναι ετήσιες δεσμεύσεις για την εφαρμογή ενός ευρέος φάσματος πρακτικών και την επιβράβευση και την παροχή κινήτρων στους αγρότες για να αναλάβουν δράση για πιο βιώσιμη διαχείριση των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και της γης. 

Αυτά τα συστήματα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση της επίτευξης περιβαλλοντικών, κλιματικών και καλών στόχων για την καλή διαβίωση των ζώων που συμβάλλουν στην επίτευξη της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και των στόχων της στρατηγικής «Farm to Fork» και της στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα.

Τα κράτη μέλη σχεδίασαν οικολογικά συστήματα σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές και κλιματικές ανάγκες τους. Συνεπώς, έχουν υιοθετήσει διαφορετικές προσεγγίσεις για την εφαρμογή των νέων οικολογικών συστημάτων της ΚΓΠ και η Θεματική Ομάδα Σχεδιασμού και Εφαρμογής Οικολογικών Σχημάτων του Δικτύου ΚΓΠ της ΕΕ, στην πρώτη της συνεδρίαση, που πραγματοποιήθηκε χθες, Τετάρτη 25 Οκτωβρίου, αντάλλαξε απόψεις και μοιράστηκε εμπειρίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή τους με άλλα μέρη της «πράσινης αρχιτεκτονικής», εστιάζοντας στα προβλήματα που προκύπτουν όσον αφορά την υιοθέτηση των οικολογικών συστημάτων. Αναλύθηκαν οι πιθανοί λόγοι που εμποδίζουν την υιοθέτηση οικολογικών σχημάτων, όπως και οι λύσεις που θα βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί.

Η συζήτηση επεκτάθηκε στην ανταλλαγή εμπειριών μέχρι σήμερα από όλη την αγροτική Ευρώπη με τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους σχεδίασαν τα Στρατηγικά Σχέδια και τα Οικολογικά Σχήματα, τους περιβαλλοντικούς στόχους που έχουν δοθεί προτεραιότητα, καθώς και τα σχετικά πλεονεκτήματα των προσεγγίσεων που ακολουθήθηκαν. Αυτό περιλαμβάνει τη διερεύνηση θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή, ιδίως τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκαν τα οικολογικά συστήματα και πώς αντέδρασαν οι αγρότες στην εισαγωγή τους.

Η πρώτη συνάντηση των μελών της Θεματικής Ομάδας αποδείχθηκε παραγωγική. Οι προοπτικές των κρατών μελών κοινοποιήθηκαν από το πρώτο έτος εφαρμογής των οικολογικών συστημάτων και κάλυψαν τι λειτουργεί καλά σε διαφορετικές συνθήκες, ορισμένες από τις προκλήσεις που σχετίζονται με την υιοθέτηση και σχέδια για τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούσαν να εξελιχθούν τα οικολογικά σχήματα τα επόμενα χρόνια για τη βελτίωση της υιοθέτησης και της αποτελεσματικότητάς τους.