Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Προσλήψεις στην ΑΜΦΙΓΑΛ

Η μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος ΑΜΦΙΓΑΛ (προϊόντα "Αμφιλοχίας Γη"), στην περιοχή της Αμφιλοχίας, προτίθεται να προβεί στην άμεση πρόσληψη Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, καθώς και τυροκόμου. 

Πιο συγκεκριμένα, η μονάδα ζητά Ηλεκτρολόγο Μηχανολόγο ή Ηλεκτρολόγο Μηχανικό ηλικίας έως 35 ετών, για μόνιμη απασχόληση με ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

Αντικείμενο εργασίας:

  • Επίβλεψη παραγωγικής διαδικασίας
  • Επίλυση τεχνικών προβλημάτων σε εξοπλισμό
  • Συντήρηση ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Απαραίτητα Προσόντα:

  • Πτυχίο Τ.Ε.Ι. – Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου ή Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
  • Διάθεση για εργασία με σύγχρονο εξοπλισμό
  • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης αυτοκινήτου
  • Εμπειρία σε παρόμοια θέση θα εκτιμηθεί
  • Επαγγελματικό πνεύμα

Αποστολή βιογραφικών στο: info@amfigal.com.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 26420-71500

Eπίσης, η μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης γάλακτος ζητά τυροκόμο για άμεση πρόσληψη ηλικίας έως 35 ετών, για μόνιμη απασχόληση με ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Πτυχίο Σχολής Γαλακτοκομίας-Τυροκομίας

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ:

  • Τυροκόμησης μαλακών και σκληρών τυριών άλμης κι άλλων τυροκομικών προϊόντων.

Αποστολή βιογραφικών στο: info@amfigal.com.gr

Τηλ. επικοινωνίας: 26420-71500