Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Νέες προσεγγίσεις για βιώσιμη καλλιέργεια τυρφώνων

Το παράδειγμα της Ιρλανδίας.

Τα στραγγισμένα λιβάδια τύρφης στην Ιρλανδία εκπέμπουν έως και οκτώ εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο, αντιπροσωπεύοντας μία από τις μεγαλύτερες μεμονωμένες πηγές εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. 

Την ίδια στιγμή, τα αγροτικά εισοδήματα μειώνονται. Η ιρλανδική επιχειρησιακή ομάδα που ονομάζεται «Farm Carbon EIP», η οποία διευθύνεται από τον συνεταιρισμό Green Restoration Ireland, συνδύασε αυτές τις απειλές και τις μετέτρεψε σε ευκαιρία.

Εξετάζουν τη σκοπιμότητα των πληρωμών με βάση τα αποτελέσματα για τις καλλιεργούμενες τυρφώνες για τη διαφοροποίηση των εσόδων των αγροτών και τη στήριξη της αγροτικής οικονομίας.

«Οι τυρφώνες μπορεί να αποτελούν μόνο το 3% της επιφάνειας της γης, αλλά μελέτες έχουν δείξει ότι κατέχουν σχεδόν το 30% του παγκόσμιου επίγειου αποθέματος άνθρακα», λέει ο Ντάγκλας ΜακΜίλαν, διευθυντής έργου. Εάν οι τυρφώνες αποστραγγίζονται ή δεν συντηρούνται καλά, ο άνθρακας απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα.

  • Στην ΕΕ, η γεωργία με βάση την αποστράγγιση σε τυρφώνα εδάφη αντιπροσωπεύει περίπου το 25% όλων των γεωργικών εκπομπών άνθρακα της ΕΕ, προκαλώντας επίσης ρύπανση των υδάτων, υποβάθμιση του εδάφους και καθίζηση και απώλεια βιοποικιλότητας.

Αυτή η Επιχειρησιακή Ομάδα ήθελε να αντιμετωπίσει την πρόκληση εξετάζοντας τις ευκαιρίες της «γεωργίας άνθρακα». Η γεωργία του άνθρακα είναι η εφαρμογή γεωργικών πρακτικών που βελτιώνουν τον ρυθμό με τον οποίο το διοξείδιο του άνθρακα (CO2) απομακρύνεται από την ατμόσφαιρα και απομονώνεται σε φυτικό υλικό και οργανική ύλη του εδάφους.

Η αποκατάσταση τυρφώνων και υγροτόπων που μειώνει την οξείδωση του υπάρχοντος αποθέματος άνθρακα και αυξάνει τις δυνατότητες δέσμευσης άνθρακα αποτελεί βασικό σκέλος της ανακοίνωσης της ΕΕ για τους βιώσιμους κύκλους άνθρακα, η οποία συνδέεται με τη στρατηγική «Farm to Fork».

Στην περίπτωση της Ιρλανδίας, περίπου το 21% της επιφάνειας της χώρας καλύπτεται από τυρφώδη εδάφη που περιέχουν περίπου 2,2 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα. Στην Ιρλανδία βρίσκουμε επίσης το 50% των εναπομεινάντων ανυψωμένων τυρφώνων της Δυτικής Ευρώπης και το 8% των παγκόσμιων τυρφώνων. Οι βιότοποι των τυρφώνων βρίσκονται στην καρδιά πολλών ιρλανδικών αγροκτημάτων.

Η Επιχειρησιακή Ομάδα εφαρμόζει μια προσέγγιση που στο επίκεντρο έχει την κοινότητα και τη φύση και επιδιώκει να αποκαταστήσει και να δώσει αξία σε αυτούς τους οικοτόπους. Για την προστασία τους, οι υδροφόροι ορίζοντες υψώνονται στους τυρφώνες που τις περιβάλλουν, δημιουργώντας ζώνες προστασίας.

Σε αυτό το έργο, οι εταίροι του έργου συνεργάστηκαν με μια εθελοντική ομάδα μόλις 20 αγροτών γεωργικών τυρφώνων στις κομητείες Offaly, Laois και βόρεια Tipperary που βρίσκονται στο κέντρο της Ιρλανδίας. Αυτό αποτελεί μέρος της περιοχής «Just Transition» στην Ιρλανδία, όπου η απασχόληση έχει αισθητά μειωθεί λόγω του κλεισίματος των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που λειτουργούν με τύρφη και της συγκομιδής τύρφης για κηπευτικά προϊόντα.

Στο πρώτο μέρος του έργου πραγματοποιήθηκαν επιστημονικές μελέτες από τις συμμετέχουσες φάρμες. Συλλέχθηκαν δεδομένα σχετικά με τα μέτρα καλλιέργειας άνθρακα που μπορούν να εφαρμοστούν σε διαφορετικές χρήσεις τυρφώνων (βοσκότοποι, δασοκομία/δάσος και αποκοπή).

Μελετήθηκαν τρεις βασικές περιβαλλοντικές παράμετροι: βιοποικιλότητα, ποιότητα εδάφους/εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και ποιότητα νερού.

Από τις μελέτες, προτάθηκε ένα σύνολο μέτρων που είναι τα καταλληλότερα για τη βελτίωση των οικοτόπων σε ολόκληρα τα αγροκτήματα, που κυμαίνονται από την εκ νέου διαβροχή τυρφώνων έως την τοποθέτηση φράκτη και τη δημιουργία λιμνών.

Αναπτύχθηκε επίσης μια μεθοδολογία από τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία για την πρόβλεψη των εκπομπών από τύρφη λιβάδια με βάση τη μέση στάθμη του υδροφόρου ορίζοντα ως βάση για έναν «ιρλανδικό κοινοτικό κώδικα τυρφώνων».

Τα μέτρα που εφαρμόστηκαν περιελάμβαναν ορισμένα δοκιμασμένα και άλλες πιο πρόσφατες και καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές γεωργικής εκμετάλλευσης.  Αυτές οι ολοκληρωμένες, αναγεννητικές πρακτικές γεωργίας άνθρακα δημιουργούν εξοικονόμηση κόστους μέσω μειωμένων εισροών και προσφέρουν νέες βιώσιμες προσεγγίσεις για την καλλιέργεια τυρφώνων. Αυτό περιλαμβάνει δοκιμές παλμοκαλλιέργειας που δοκιμάζουν πολυειδή σμήνη, φρούτα (μύρτιλο, chokeberry, cranberry και lingonberry), λαχανικά (brassicas, σέλινο, ραβέντι), εμπορική ξυλεία (liquidambar, redwood κ.λπ.) και πρώτες ύλες για τη βιοοικονομία (cattails, καλάμι και σφάγνο).

Η Ιρλανδική Επιχειρησιακή Ομάδα ανέπτυξε επίσης ένα γεωργοπεριβαλλοντικό πρόγραμμα με βάση τα αποτελέσματα που ανταμείβει τους αγρότες και τους ιδιοκτήτες γης για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών υπηρεσιών των αγροκτημάτων τους με την αναγέννηση των καλλιεργούμενων τυρφώνων τους.

Αυτά τα σχήματα θα βελτιωθούν, καθώς θα είναι διαθέσιμα περισσότερα δεδομένα από τη μέτρηση των επιπτώσεων μετά την αποκατάσταση. Οι 20 περίπου συμμετέχουσες εκμεταλλεύσεις έχουν λάβει τις πληρωμές και ο στόχος είναι το έργο να ενσωματωθεί σε μια μεγαλύτερη μελλοντική πρωτοβουλία για να συμβάλει στην επίτευξη των εθνικών στόχων.

Τα επόμενα χρόνια, οι εταίροι του έργου θα συνεχίσουν επίσης να εργάζονται για το οικολογικό σύστημα για «φιλικά προς την τύρφη» αγροτικά προϊόντα και τα προϊόντα από αγροκτήματα που εφαρμόζουν αυτά τα μέτρα θα πιστοποιηθούν για να βελτιώσουν την ορατότητα για τους καταναλωτές και να προσθέσουν αξία για τους αγρότες.