Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 20 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Η φωνή του αγρότη

Καλλιέργεια πρωτεϊνούχων φυτών για ζωοτροφές, σε γη σε αγρανάπαυση

Το 29% των ζωοτροφών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες που χρησιμοποιούνται στην ΕΕ εισάγονται.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει μια στρατηγική πρωτεϊνών για την αύξηση της παραγωγής φυτικής πρωτεΐνης στην ΕΕ και τη μείωση της εξάρτησης από ξένους προμηθευτές εισροών.

Στο ψήφισμα για την Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Πρωτεΐνη, που εγκρίθηκε χθες με 305 ψήφους υπέρ, 129 κατά και 69 αποχές, οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι μόνο το 29% των πρώτων υλών υψηλής περιεκτικότητας σε πρωτεΐνες που απαιτούνται για την εξισορρόπηση των ζωοτροφών στην ΕΕ προέρχεται από τα κράτη μέλη, γεγονός που σημαίνει ότι η ΕΕ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές φυτικών φυτών με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες από τρίτες χώρες. Ζητούν μεγαλύτερη ποικιλία των αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων και ζωοτροφών και αύξηση της παραγωγής στην ΕΕ.

Κυκλική παραγωγή πρωτεΐνης

Οι ευρωβουλευτές τονίζουν ότι μια βιώσιμη παραγωγή φυτικών πρωτεϊνών αυξάνει την κυκλικότητα στις αλυσίδες αξίας των τροφίμων και των ζωοτροφών και μπορεί να έχει οφέλη για το κλίμα. Ως εκ τούτου, καλούν τα κράτη μέλη να εξετάσουν το ενδεχόμενο εισαγωγής οικολογικών σχημάτων για τα όσπρια και τους βοσκοτόπους και να δημιουργήσουν ειδικά ταμεία πρωτεϊνούχων φυτών. Η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει τη δυνατότητα να επιτραπεί η καλλιέργεια τροφίμων πλούσιων σε πρωτεΐνες σε γη σε αγρανάπαυση, αναφέρεται στο εγκριθέν κείμενο.

Αυτάρκεια των αγροτών

Τοποθετώντας τους αγρότες στο επίκεντρο της στρατηγικής, οι ευρωβουλευτές καλούν την Επιτροπή να βοηθήσει τους αγρότες να μετατρέψουν τις καλλιέργειές τους σε ελκυστικά προϊόντα για τρόφιμα και ζωοτροφές αυξάνοντας την ανθεκτικότητα των καλλιεργειών, τις αποδόσεις πρωτεϊνών και την ποιότητα των πρωτεϊνών. Για να βελτιωθεί η αυτάρκεια των αγροτών, ο βρόχος θρεπτικών συστατικών θα πρέπει να κλείσει, ταξινομώντας εναλλακτικά οργανικά προϊόντα, όπως το ανακτημένο άζωτο από το χωνεμένο υπόλειμμα, από τα βιολογικά απόβλητα, άλλα προϊόντα κοπριάς και τα απόβλητα της βιομηχανίας τροφίμων ως υποκατάστατο των χημικών λιπασμάτων.

Ρύθμιση της βιοενέργειας

Η παραγωγή πρωτεϊνών βοηθά την ΕΕ να ενισχύσει την παραγωγή προϊόντων βιοενέργειας, λένε οι ευρωβουλευτές. Καλούν την Επιτροπή να υποβάλει κανονισμό για τη χρησιμοποίηση των πλευρικών ρευμάτων από την εκχύλιση φυτικών πρωτεϊνών, των γεωργικών υπολειμμάτων και των ροών αποβλήτων παραγωγής τροφίμων για την παραγωγή βιοενέργειας.

Ετικέτα περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Οι ευρωβουλευτές ζητούν περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη σχετικά με την παραγωγή και την ασφάλεια των πρωτεϊνών στην ΕΕ και τον αντίκτυπό τους, καθώς και μια επιστημονική και εθελοντική ετικέτα που θα επιτρέπει τη σύγκριση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των τροφίμων και των ζωοτροφών.

Η εισηγήτρια του ΕΚ Emma Wiesner (Renew, SE) δήλωσε: «Για να ενισχύσουμε την επισιτιστική ασφάλεια της Ευρώπης, πρέπει να διαφοροποιήσουμε και να ενισχύσουμε την παραγωγή πρωτεϊνών μας. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τις Πρωτεΐνες στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης στην ΕΕ και στη διαφοροποίηση των πηγών πρωτεΐνης μας. Η εστίασή του είναι στην έρευνα και την καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη εθνικά σχέδια, πρακτικές, ατομικές ανάγκες και γεωπονικές συνθήκες, καθώς και ότι ο κλάδος εξαρτάται από βιώσιμες και προσιτές εισροές, όπως ενέργεια, φυτικά υλικά, λιπάσματα και λιγότερο βαρύ ρυθμιστικό βάρος».

Στη συνάντησή τους στις Βερσαλλίες τον Μάρτιο του 2022, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ προσδιόρισαν την αύξηση της παραγωγής πρωτεϊνών φυτικής προέλευσης στην ΕΕ ως μέσο για τη βελτίωση της επισιτιστικής ασφάλειας.