Ένωση Αγρινίου

Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ενημέρωση για την Απογραφή Ζωικού Κεφαλαίου – Προσοχή στα Βιολογικά

Οι κτηνοτρόφοι μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Υποστήριξης Αγροτών της Ένωσης Αγρινίου για υποβοήθηση και παροχή πληροφοριών.

Η απογραφή είναι υποχρέωση και όσων έχουν μηδενικό αριθμό αιγοπροβάτων ή χοίρων, αλλά διαθέτουν κωδικό εκμετάλλευσης και διενεργείται στο χρονικό διάστημα:

  • για τα αιγοπρόβατα από 1η Νοεμβρίου μέχρι 15η Δεκεμβρίου
  • για τους χοίρους από 1η Δεκεμβρίου μέχρι 31η Δεκεμβρίου.

Στη συνέχεια οι κτηνοτρόφοι προβαίνουν στην κοινοποίηση της απογραφής των αιγοπροβάτων και χοιροειδών:

α) είτε με την χρήση από τον κτηνοτρόφο της ψηφιακής υπηρεσίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://e-services.minagric.gr, ακολουθώντας τις οδηγίες που είναι αναρτημένες εκεί και χωρίς την προσέλευση του κτηνοτρόφου στην κτηνιατρική υπηρεσία,

β) είτε με την προσέλευση του κτηνοτρόφου στο Κτηνιατρικό Γραφείο όπου ανήκει η εκμετάλλευσή του, κατά τις εργάσιμες ημέρες, όπου είναι απαραίτητη η προσκόμιση του μητρώου της εκμετάλλευσης, δεόντως συμπληρωμένου.

Επισημαίνουμε ότι και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις η συμπλήρωση του μητρώου είναι υποχρεωτική.

Για τους παραγωγούς που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα της Βιολογικής Κτηνοτροφίας τονίζουμε ότι θα πρέπει μέχρι 15 Νοεμβρίου 2023 να ολοκληρώσουν την απογραφή, προκειμένου να μπορέσει να γίνει κανονικά η πληρωμή τους.