Ένωση Αγρινίου

Παρασκευή, 27 Οκτωβρίου 2023 — Κατηγορίες: Ανακοινώσεις

Ασύμφορη η συλλογή για την επιτραπέζια κονσερβολιά

Tηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των μελών της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο.

Την 24η Οκτωβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη εκπροσώπων των μελών της Εθνικής ΔΟΕΠΕΛ για την τρέχουσα ελαιοκομική περίοδο 2023/24 και συγκεκριμένα για την  εσοδεία των πράσινων ελιών των ποικιλιών “Χαλκιδική” και “Αμφίσσης”/“Κονσερβολιά” που οδηγήθηκαν στην επιτραπέζια χρήση, καθώς και των μαύρων ελιών των ποικιλιών “Καλαμάτα” και “Αμφίσσης”/“Κονσερβολιά”.

  • Με την λήξη της συλλογής, η παραγωγή της πράσινης ελιάς της ποικιλίας “Χαλκιδική” που οδηγήθηκε στην επιτραπέζια χρήση είναι  μειωμένη κατά 80% μιας κανονικής παραγωγής και αντίστοιχα για την πράσινη ελιά ποικιλίας “Αμφίσσης”/“Κονσερβολιά” κατά 90%.

Επίκειται η εκκίνηση της συλλογής μαύρου ελαιόκαρπου ποικιλίας “Καλαμών/“Καλαμάτα”, η ηρτημένη παραγωγή της οποίας εκτιμάται σε 50.000 έως 60.000 τόνους, μειωμένη κατά 50% μιας κανονικής παραγωγής.

  • Εκτιμάται ότι η ηρτημένη παραγωγή μαύρου ελαιόκαρπου ποικιλίας “Αμφίσσης”/“Κονσερβολιά” είναι μηδαμινή και θεωρείται ασύμφορη η ενδεχόμενη συλλογή για επιτραπέζια χρήση.

Συζητήθηκε η άμεση ανάγκη διερεύνησης ενός αντιπροσωπευτικού κόστους παραγωγής του πρωτογενούς τομέα με την πλήρη ανάλυση και κωδικοποίηση του κόστους και των τριών συντελεστών παραγωγής (έδαφος, εργασία, κεφάλαιο), η γνώση του οποίου θεωρείται απαραίτητη για τον σχεδιασμό ενεργειών και μείωσης του κόστους παραγωγής του πρωτογενούς τομέα για την βιωσιμότητα του κλάδου.