Ένωση Αγρινίου

Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2023 — Κατηγορίες: Επικαιρότητα

Diabrotica: εγκρίθηκε το πρόγραμμα παρακολούθησης για τον επιβλαβή οργανισμό

Εγκρίθηκε η εφαρμογή προγράμματος Γεωργικών Προειδοποιήσεων Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας για την παρακολούθηση του επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica virgifera Le Conte της καλλιέργειας του αραβοσίτου, την καλλιεργητική περίοδο 2023.

Περιοχή εφαρμογής προγράμματος

Οι Περιφερειακές Ενότητες της χώρας που καλλιεργείται ο αραβόσιτος και έχει επιβεβαιωθεί η παρουσία του εντόμου και οι όμορές τους, όπου η παρουσία του δεν έχει επιβεβαιωθεί κατά τις παρατηρήσεις του προηγούμενου έτους.

Σκοπός - Στόχοι:

  • Η παρακολούθηση του  επιβλαβούς οργανισμού Diabrotica Virgifera Le Conte μέσα από δίκτυο παγίδων.
  • Η ενημέρωση και η υποστήριξη των καλλιεργητών αραβοσίτου  με οδηγίες για την παρακολούθηση των καλλιεργειών τους, και τις μεθόδους αντιμετώπισης του επιβλαβούς οργανισμού που θα πρέπει να προτιμούνται αντί για τις μεθόδους με χημικά μέσα.
  • Η συλλογή και η επεξεργασία στοιχείων με σκοπό τον ορισμό τιμών κατωτάτων ορίων επέμβασης για τους πληθυσμούς του Diabrotica Virgifera Le Conte στην καλλιέργεια του αραβοσίτου στην Ελλάδα.

Φορείς εφαρμογής: 

α) Φορέας εφαρμογής ανά Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) είναι η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

β) Περιφερειακός συντονιστής και φορέας ενημέρωσης μέσω των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων είναι το αρμόδιο Περιφερειακό Κέντρο Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου (Π.Κ.Π.Φ.Π & Φ.Ε).

γ) Κεντρικός συντονιστής του Προγράμματος της Χώρας είναι η Δ/νση Προστασίας Φυτικής Παραγωγής της Γενικής Δ/νσης Γεωργίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Δείτε αναλυτικά τη σχετική εγκύκλιο ΕΔΩ.